Redakcia

03. 07. 2012

Redakcia

Adresa redakcie:
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
e-mail: ttb@cvtisr.sk
http://ttb.cvtisr.sk

ISSN 1339-5114


Kontakt: Mgr. Martin Karlík, šéfredaktor TTb

e-mail: martin.karlik@cvtisr.sk, tel.: +421 2 69253 109

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ