O TTb

25. 02. 2013

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb)
Odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe

Tlačená verzia TTb vychádza 2 x ročne
ISSN 1339-2654

 

Elektronická verzia TTb
ttb.cvtisr.sk 

 

Vydáva: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
www.cvtisr.sk

 

Šéfredaktor: Mgr. Martin Karlík
e-mail: martin.karlik@cvtisr.sk 
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ