O TTb

25. 02. 2013

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb)
Odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe

Tlačená verzia TTb vychádza 4 x ročne
ISSN 1339-2654

Elektronická verzia TTb
ISSN 1339-5114
http://ttb.cvtisr.sk   


Vydáva: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
www.cvtisr.sk

Zodpovedná redaktorka: PhDr. Marta Bartošovičová
e-mail: marta.bartosovicova@cvtisr.sk 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK