Sitemap

Navigation


Main pages


2016


Bulletins of 2015


Bulletins of 2014


Bulletins 2013


Bulletins of 2012


TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Video

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Supporting research in Slovakia / The project is funded by the EU
National infrastructure for supporting technology transfer in Slovakia – NITT SK