Videogaléria

Cena za transfer technológií na Slovensku - 2014 videozáznam

Videozáznam z odovzdávania cien za transfer technológií na Slovensku za rok 2014, ktoré sa konalo v rámci Konferencie NITT SK 2014, dňa 10.8.2014 v Centre vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 - videozáznam

Videozáznam z otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014, ktoré sa konalo v CVTI SR dňa 10. novembra 2014

Konferencia NITT SK 2014 - videozaznam

Videozáznam z konferencie NITT SK 2014, ktorá sa konala v CVTI SR v Bratislave dňa 8. 10. 2014

Osborný seminár Duševné vlastníctvo a transfer technológií III - video záznam

Videozáznam z odborného seminára Duševné vlastníctvo a transfer technológií, konaného v CVTI SR dňa 12.6.2013

Výstava Samuel Mikovíni - video záznam

Video záznam z otvorenia výstavy Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor, konaného v CVTI SR dňa 18.7.2013.

Konferencia NITT 2012 - video záznam

Videozáznam z konferencie NITT SK 2012, ktorá sa konala v CVTI SR v Bratislave dňa 9. 10. 2012

Výstava Jozef Murgaš - video záznam

Video záznam z otvorenia výstavy Jozef Murgaš - Komunikácia včera a dnes, konaného v CVTI SR dňa 6.6.2012.

Otvorenie výstavy TRANSTECHDESIGN - video záznam

Video záznam zo slávnostného otvorenia výstavy TRANSTECHDESIGN, konaného v CVTI SR dňa 14. 1. 2013. Záznam trvá cca 20 min.

Konferencia NITT SK 2011 - video záznam

Ponúkame vám záznam z konferencie NITT SK 2011, ktorá sa konala v CVTI SR Bratislava 11. 10. 2011


TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK