Fotogaléria

Konferencia NITT SK 2015

Skúsenosti, komerčný potenciál výsledkov vedeckovýskumnej práce, podpora inovatívnych technológií a ocenenie tých najlepších. Aj tieto prívlastky by sme mohli dať už v poradí piatemu ročníku medzinárodnej Konferencie NITT SK 2015.

Stratégia ochrany duševného vlastníctva podniku

Pri výbere konkrétneho typu priemyselno-právnej ochrany je nevyhnutné zvážiť viacero faktorov, ako sú predpokladaná dĺžka uplatniteľnosti konkrétneho technického riešenia, respektíve vynálezu  na trhu,  finančné náklady spojené s priemyselno-právnou ochranou, dĺžka konania o prihláške odo dňa jej podania až po registráciu práv, veľkosť požadovaného územného rozsahu ochrany, ako i finančné možnosti samotného pôvodcu.

 

Letná škola inovátorov

Záujemcovia o problematiku malého a stredného podnikania sa na prelome mesiacov jún a júl stretli „v školských laviciach“. Letná škola inovátorov spojila študentov, doktorandov, nádejných startupistov, ale i odborných mentorov.  Počas celého týždňa účastníci intenzívne pracovali na svojich projektoch a získavali vedomosti z rôznych oblastí, ktoré ocenia nielen v začiatkoch svojho podnikania.      

Svetová výstava EXPO Miláno 2015

Svetová výstava EXPO 2015 sa takmer po piatich rokoch vracia opäť na európsky kontinent a bude dostupná aj pre slovenských návštevníkov. Hosťujúcim mestom pre rok 2015 sa vybralo Miláno – mesto módy a kultúry, ktoré  bolo dejiskom  EXPA  ešte v roku 1906 s témou Doprava.

Konferencia k operačnému programu Výskum a inovácie 2014 – 2020

V stredu 21. januára 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutočnila Konferencia k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Konferencii predchádzala tlačová beseda, na ktorej vystúpili minister školstva Juraj Draxler, minister hospodárstva Pavol Pavlis a zástupca Európskej komisie Christopher Todd.

Premiérová burza inovácií prepojila desiatky firiem a vedcov

Na burzách sa už tradične obchoduje s akciami spoločností či rôznymi komoditami. Svoj biznis potenciál má však aj vedecký výskum, konkrétne jeho inovatívne technológie. Presvedčili sa o tom aj účastníci prvého ročníka Trans Tech Burzy. Na jednom mieste sa tu streli dva „svety“ – veda a prax a spoločne hľadali vzájomné prieniky.

Konferencia NITT SK 2014 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

V rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) štvrtú zo série konferencií, ktoré sa konajú s ročnou periodicitou.

Konferencia NITT SK 2014 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí sa konala 8. októbra 2014 v konferenčnej miestnosti CVTI SR v Bratislave. Odznelo na nej sedem odborných prednášok zameraných na transfer technológií. Traja prednášajúci boli zo zahraničia, a to Stefano Vazzoler z Nemecka, Riikka Reithzer  z Fínska a Aslhley J. Stevens z USA.  Sprievodným podujatím bola panelová sekcia s 28 prezentáciami. 

SAV: Cez otvorenú spoluprácu a dôveru k transferu technológií

Po predstavení centier transferu technológií na Slovenskej technickej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave sme tentokrát „zalovili vo vodách“ Slovenskej akadémie vied (SAV).

Vedúcou Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied (KTT SAV) je Katarína Müllerová, ktorá dobre vie, že pri jej práci je dôležitá najmä atmosféra dôvery a otvorenej spolupráce.      

 

Slovensko-severské výskumné a inovačné fórum

Dňa 5. júna 2014 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky slávnostne otvoril štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík medzinárodné podujatie s názvom Slovensko-severské výskumné a inovačné fórum.

Fórum bolo zamerané na problematiku vedecko-technologických parkov, klastrov a internetovej ekonomiky ako príležitosti pre slovenské start-upy a slovenských podnikateľov presadiť sa na globálnych trhoch.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ