Fotogaléria

Informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Európskym inovačným a technologickým inštitútom (European Institute of Innovation & Technology (ďalej EIT) organizovalo 8. apríla 2013 Informačný deň EIT.

Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov

Dňa 23. mája 2013 sa konala v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR konferencia s názvom Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s organizáciou EURISY.

Nové centrum na výskum DNA

Tlačová správa

Na Slovensku pribudne nové centrum na výskum DNA. Vďaka moderným prístrojom bude možné v ňom skúmať príčiny ochorení, ktoré sa doposiaľ u nás nedali zistiť.

TransTechDesign – transfer technológií do dizajnu

Medzinárodnú konferenciu pod názvom TransTechDesign – transfer technológie do dizajnu otvoril prof. akad. soch. Peter Paliatka, vedúci Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorý bol tiež predsedom vedeckého výboru konferencie. Účastníkov podujatia pozdravila dekanka Fakulty architektúry STU doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. Vo svojom príhovore vyzdvih­la aktivity Ústavu dizajnu, ktorý považuje za lídra fakulty poki­aľ ide o vedecko-výskumné projekty orientované na realizačné výstupy. Zdôraznila nevyhnutnosť prepojenia dizajnu a tech­nológie. V tejto súvislosti ocenila, že na konferencii dostali priestor práve študenti dizajnu.

Inovačné fórum spája expertov v oblasti inovácií a výskumu

Tému podpory nových myšlienok a inovačných stratégií otvorila diskusia na I. stretnutí Inovačného fóra, ktoré sa konalo 12. 3. 2013 na pôde Centra vedecko-technických informácií SR.

Národné centrum pre oblasť biotechnológií – BITCET

Dňa 16. novembra 2012 sa uskutočnilo odovzdanie Národného centra pre oblasť biotechnológií – BITCET do pilotnej výskumnej prevádzky.

Výstava v CVTI SR: TRANSTECHDESIGN

Práce študentov Slovenskej technickej univerzity (STU) a ochrana duševného vlastníctva boli pojmy, ktoré sa najčastejšie skloňovali v priestoroch Centra vedecko-technických informácií počas otvorenia výstavy s názvom TRANSTECHDESIGN. Výstava sa konala v rámci implementácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK a na jej zrealizovaní spolupracovali Ústav dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Hi-Tech centrum elektromagnetickej kompatibility

Dňa 15. novembra 2012 sa uskutočnilo odovzdanie Hi-Tech centra elektromagnetickej kompatibility (EMC) do pilotnej výskumnej prevádzky.

Návšteva nového Bioterapeutického zariadenia v Bratislave

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe rôznych závažných ochorení je názov projektu na podporu tohto výskumu a prenosu poznatkov získaných výskumom a vývojom do praxe. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ