Fotogaléria

Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva SR, WIPO a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  zorganizovali 6. mája 2014 v bratislavskom CVTI SR odbornú regionálnu konferenciu Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. Odborníci z domova i zo zahraničia (Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Moldavsko) diskutovali o vplyvoch duševného vlastníctva na celkovú výkonnosť ekonomiky krajiny, na inovačný potenciál, zvýšenie konkurencieschopnosti firiem  a v konečnom dôsledku aj  na formovanie vedomostnej spoločnosti.

Robotika je povolaním budúcnosti – STU posilňuje tento odbor

Roboty pomaly nahrádzajú ľudskú prácu, nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. O ich tvorcov majú záujem firmy z rôznych oblastí. Aj preto Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave posilňuje výučbu robotiky a kybernetiky. Na škole vzniká Národné centrum robotiky.

Otvorenie unikátneho pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie v Trenčíne

Za prítomnosti ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Jána Dubovského a ďalších významných hostí sa vo štvrtok 30. januára 2014 uskutočnilo slávnostné otvorenie vedeckovýskumného pracoviska Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne – hyperbarickej oxygenoterapie (HBO), ktoré vzniklo v spolupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s Fakultnou nemocnicou Trenčín.

75 rokov informačnej podpory vedy a techniky na Slovensku (2.)

V predchádzajúcom čísle časopisu Transfer technológií bulletin sme Vám priblížili aktivity a služby CVTI SR, ktoré sú s nami spojené od samotného vzniku , teda 75 rokov.Okrem činností  vyplývajúcich z poslania vedeckej knižnice, ktoré stále tvoria významnú časť našich aktivít, sme  v posledných rokoch výrazne rozšírili naše zameranie a pole pôsobnosti v oblasti podpory vedy, techniky a inovácií na Slovensku.

Duševné vlastníctvo a transfer technológií III.

Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadal v júni 2013 v poradí tretí   odborný seminár, organizovaný v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.

75 rokov informačnej podpory vedy a techniky na Slovensku

Knižnično-informačné činnosti Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Európska rada pre výskum prvý raz na Slovensku

V dňoch 17. a 18. júna 2013 sa v bratislavskom Hoteli Bôrik konalo historicky prvé zasadnutie Vedeckej rady, správneho orgánu Európskej rady pre výskum (European Research Council – ERC) na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

Vedecká podpora Dunajskej stratégie

Cieľom Európskej stratégie pre dunajský región je podpora spoločnej zodpovednosti krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) spustilo v novembri 2011 iniciatívu nazvanú Vedecká podpora Dunajskej stratégie.  Cieľom tejto iniciatívy je zhromaždiť dôležité vedecké poznatky a dáta, ktoré umožnia zúčastneným stranám dunajského regiónu určiť politické opatrenia a aktivity potrebné pre efektívnu implementáciu tejto stratégie.

Dňa 16.  mája 2013 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie na najvyššej úrovni, na ktorom Európska komisia spolu s vedcami a tvorcami politík zo 14 krajín podunajskej oblasti  predstavila šesť vedeckých zoskupení, ktoré majú podporiť hospodársky rozvoj regiónu.

Názory odborníkov na tému duševné vlastníctvo a transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií v rámci realizácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK pripravilo sériu odborných seminárov, ktoré majú priblížiť problematiku ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializáciu akademickému, ale tiež podnikateľskému prostrediu.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ