Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vývoj nového zdravšieho druhu cereálnych výrobkov

28. 11. 2013

Logo rozhlasovej stanice VIVA(5. 10. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 15.20; 2 min.; VARECHA Vladimír)

V. VARECHA, moderátor: Pred časom ste si v našom vysielaní mohli všimnúť upútavky, ktoré hovoria o slovenských vedeckých objavoch a ich implementácii do praxe. Presnejšie povedané, jedná sa o projekt transferu vedeckých poznatkov do praxe, ktorý zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Dnes v našom vysielaní vítam inžinierku Zuzanu CIESAROVÚ z Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave. Inžinierka CIESAROVÁ pracuje v spoločnom slovensko-portugalskom tíme, ktorý vyvíja nový zdravší druh cereálnych výrobkov, a je jasným príkladom, že transfer technológií môže byť prospešný pre verejnosť.

Pani inžinierka, vy konkrétne pracujete na projekte vývoja nových cereálnych výrobkov, ktoré by mali obsahovať viac antioxidantov a menej škodlivých karcinogénnych prvkov. Ako váš projekt a spolupráca na ňom prebieha?

Z. CIESAROVÁ, Výskumný ústav potravinársky: Kolegovia z Portugalska z Univerzity v Aveire pripravujú a charakterizujú polysacharidové výťažky z kávových zvyškov, ale aj zo zvyškov vznikajúcich pri spracovaní hrozna, ktoré sú bohatým zdrojom antioxidantov. A tieto výťažky následne použijeme pri príprave sušienok v našom moderne vybavenom cereálnom laboratóriu. Zistili sme, že okrem pozitívneho vyššieho obsahu antioxidantov niektoré výťažky znižujú obsah nežiaduceho potenciálneho karcinogénu akrylamidu v sušienkach až o 30 percent.

V. VARECHA: Zaujíma sa už o váš výskum aj konkrétny komerčný výrobca cereálnych výrobkov? Komu ste svoje bádanie ponúkli?

Z. CIESAROVÁ: Úzko spolupracujeme so Slovenských zväzom pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý poskytuje výbornú platformu na sprostredkovanie informácií jednak pre nás o problémoch a požiadavkách výrobnej sféry, ale aj informácie o tom, čo môžeme my ponúknuť pre prax, a ktoré témy rezonujú v problematike bezpečnosti a kvality potravín špeciálne v sektore produkcie chleba, bežného a jemného pečiva.

V. VARECHA: Ďakujeme za informácie inžinierke Zuzane CIESAROVEJ. A pripomíname, že toto vysielanie bolo financované zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku  –  NITT SK.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB)  

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK