Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Úspech SAV na Startup Awards.SK 2013, alebo ako to prebiehalo..

20. 01. 2014

Dňa 22. 11. 2013 sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava konalo finále súťaže Startup Awards.SK 2013. Počas slovenských startupových "Oscarov" sa verejnosti, médiám a odbornej porote pozostávajúcej z top manažérov a investorov predstavili najlepší slovenskí inovátori.

Tento rok odbornú porotu tvorili Ari Korhonen (angel investor a zakladateľ Lagoon Capital), Christian Mandl (podnikateľ a business angel, spoluzakladateľ a prvý generálny riaditeľ SkyEurope Airlines), Daiva Rakauskaite (fund manažérka LLP Business angels fund, členka predstavenstva Litovskej asociácie rizikového kapitálu a spoluzakladateľka Litovskej asociácie finančných analytikov), Kenneth Ryan (vedúci finančného poradenstva KPMG Slovensko) a Rupesh Chatwani (angel investor a poradca).

Na pódiu prezentovalo svoje projekty 12 finalistov v 4 kategóriách: DIGITAL, SCIENCE, ART a SOCIETY.

V kategórii SCIENCE boli vo finále predstavené projekty:

  • Bezpaládiový senzor plynov (Elektrotechnický ústav SAV),
  • StressMeter (R-DAS),
  • Intuitívne diaľkové ovládanie robotov (Anima Technika)

Na prezentáciu jedného projektu bolo vyhradených päť minút a následne presne tri minúty na otázky členov poroty a odpovede prezentujúceho.

Pri „výťahovej prezentácii“ (elevator pitch) je veľmi dôležité každé slovo. Je pomerne málo priestoru na zaujatie poroty, či investora a preto je potrebné nielen každú sekundu dokonale využiť, ale aj prezentovať tie informácie, ktoré poslucháčov (a potenciálnych investorov) najviac zaujímajú. V prezentácii by mali byť informácie o samotnom produkte, o potrebe, ktorú produkt rieši, mali by byť prezentované výhody produktu, informácie o cieľovom trhu, pozícia z pohľadu konkurencie, stupeň vývoja a biznis model, neuškodí predstavenie tímu, a nakoniec to najhlavnejšie, čo vlastne prezentujúci potrebuje.

Ako vidieť, toto všetko vtesnať do krátkych piatich minút nie je ľahké a tak organizátori pre súťažné tímy pripravili stretnutie, kde sa finalisti mohli dozvedieť viac o ideálnom obsahu prezentácií. Súťažiaci tak mali možnosť na tréningovom dni, týždeň pred samotným finále, skonzultovať prvé verzie svojich prezentácií. Potom nasledoval týždeň, počas ktorého niektoré prezentácie úplne zmenili tvár.

Okrem toho, finalistov čakalo interview. Vlastne, hneď niekoľko. A bolo potrebné dodať fotografie. Celý týždeň sa fotilo, natáčalo a strihalo „o stošesť“.

 Keďže vo svete obchodu predáva „značka“, najlepšie taká ktorá upúta a ktorú si potenciálni zákazníci zapamätajú, tak každý produkt, ktorý postúpil do finále súťaže bol graficky prezentovaný „logom“.  

V piatok popoludní, v sále divadla, odznelo okrem ďalších prezentácií a diskusií aj dvanásť súťažných prezentácii. Následne sa porota odobrala do ústrania, aby rozhodla o víťazoch.

Je pre nás veľkým potešením, že v kategórii SCIENCE zvíťazil s bezpaládiovým senzorom plynov tím zložený z pôvodcov z Elektrotechnického ústavu SAV (Ing. Pavol Kunzo a Ing. Peter Lobotka, CSc.) a Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva SAV.

Celé podujatie ukončila recepcia, kde sa začali dohovárať prvé obchodné stretnutia a víťazi patrične oslávili svoj úspech.

V akom štádiu komercializácie sa nachádzame?

Aktuálne hľadáme partnera na licencovanie. Na výsledok výskumu je podaná medzinárodná PCT patentová prihláška. Kým príde k vstupu do národných fáz v budúcom roku, boli využité služby Národného systému podpory transferu technológií ústiace k voľbe stratégie komercializácie a vyhľadávaniu komerčného partnera. A už spomínané „logo“ prezentujúce zaujímavý výsledok výskumu s veľkým komerčným potenciálom bolo vytvorené taktiež v spolupráci s CVTI SR.

A na záver pár slov o víťaznej technológii v kategórii SCIENCE:

Senzor plynov je založený na technológii vodivých polymérov, konkrétne polyanilínu. Použitím kyslíkovej plazmy je možné upraviť vlastnosti polyanilínu tak, aby bol vhodný aj na detekciu vodíka. Výsledkom je senzor vodík s vynikajúcou citlivosťou, pri ktorom je možné ľahko pozorovať vratné zmeny elektrického odporu už pri koncentrácii vodíka na úrovni 10 ppm (0.001 %) a pri amoniaku od 0,5 ppm.

Výhodou tohto jedinečného senzora oproti iným známym typom senzorov je aj jeho rádovo nižšia cena. Ďalšou veľkou výhodou je, že pracuje pri izbovej teplote. To je podstatné pre jeho bezpečné použitie vo výbušnom prostredí, ako aj pre mobilné aplikácie, ktoré si vyžadujú nízku energetickú náročnosť. Naproti tomu, napríklad senzory plynov, ktoré využívajú polovodivé oxidy, pracujú bežne pri teplotách niekoľko stoviek stupňov.

Ďalšou úpravou senzora, napríklad s využitím nanokompozitov, je možné dosiahnuť dobrú citlivosť aj na iné plyny. Okrem toho, jednoduchá zmena technologických parametrov pri príprave senzora navyše vedie k odlišnému pomeru citlivostí na jednotlivé plyny. Takto je napríklad možné získať sadu senzorov, ktorá bude tvoriť tzv. „elektronický nos“ schopný rozlišovať viaceré plyny a komplexnejšie analyzovať plynné prostredie.               

pohľad z hľadiska 
foto z hľadiska...

preberanie ocenenia
preberanie ocenenia

víťazi
víťazi

cena
... a získané ocenenie.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK