Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

SAV vybuduje v Bratislave centrum aplikovaného výskumu nových materiálov

17. 01. 2014

Takmer 25 miliónov eur získa Slovenská akadémia vied na vybudovanie Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií v Bratislave.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj podpísali 28. 8. 2013  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a predseda SAV Jaromír Pastorek.
Cieľom centra je vytvorenie vedeckého centra zameraného na aplikovaný výskum v oblasti nových materiálov a technológií a vybudovanie platformy na transfer technológií. V rámci projektu vzniknú pracoviská a laboratóriá v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Súčasťou centra budú napríklad laboratóriá pre výskum keramických či kovových materiálov, nanomateriálov, ako aj kancelária pre transfer technológií a inkubátor pre perspektívne projekty do priemyselnej oblasti.
Ide v poradí už o tretí projekt, ktorý minister školstva Dušan Čaplovič podpísal so Slovenskou akadémiou vied v priebehu ostatných týždňov. „Tieto projekty vnímam ako výrazne posilnenie infraštruktúry vedy, výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku, navyše v prostredí Slovenskej akadémie vied, ktorá má dostatok kvalitných ľudských zdrojov pre realizáciu mnohých projektov,“ konštatoval minister po podpise zmluvy.
Celkové výdavky na projekt predstavujú sumu približne 25 mil. eur, z čoho SAV formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ získa viac ako 21 mil. eur a zo štátneho rozpočtu čiastku takmer 4 mil. eur. Výskumné centrum by malo byť dokončené v treťom štvrťroku 2015.

 

 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: http: http://www.minedu.sk/sav-vybuduje-v-bratislave-centrum-aplikovaneho-vyskumu-novych-materialov/

(IM)

Priemyselné odvetvia:
Výrobné systémy a zariadenia, Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK