Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Nové vývojové centrum v Skalici

03. 02. 2014

 

Logo Rádia ReginaJana ZVALOVÁ, moderátorka: „V skalickom závode, v ktorom nemecký investor vyrába súčasti pre automobily, otvorili nové vývojové a servisné centrum. Bude zamestnávať okolo sedemdesiat ľudí. Projekt podporilo aj ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Oceňuje najmä snahu zahraničných firiem prepájať teóriu a prax pri vzdelávaní.“

Vlasta CIGÁNKOVÁ, redaktorka: „Štyri a pol milióna eur chce investovať jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku do vývoja vlastných výrobkov. Generálny riaditeľ INY Skalica Jaroslav PACKA.“

Jaroslav PACKA: „Nové vývojové centrum je nadstavbou našich výrobných procesov. Do budúcna by sme si mali produkty, ktoré budeme vyrábať v našich závodoch, vyvíjať sami. Týmto chceme upevniť našu pozíciu na trhu, respektíve naše pôsobenie rozšíriť.“

V. CIGÁNKOVÁ: „Spoločnosť zamestnáva v dvoch fabrikách na Slovensku viac ako deväťtisíc ľudí, preto chce výskum v oblasti strojárstva podporovať aj ministerstvo školstva. Štátny tajomník Štefan CHUDOBA.“

Štefan CHUDOBA: „Podnik priniesol tú najkomplikovanejšiu technológiu ako v automobilovom priemysle používame. Zo strany zahraničných investorov stúpol obrovský záujem o spoluprácu v oblasti duálneho vzdelávania, teda praktického, kde chceme využiť nemecké skúsenosti.“

V. CIGÁNKOVÁ: „Vývoj v tejto oblasti predpokladá podľa CHUDOBU aj celoslovenská stratégia inovačného rozvoja.“

Š. CHUDOBA: „Tam sme identifikovali oblasť strojárenské a automobilové technológie, ako jednu z priorít Slovenska. A nové operačné programy sme nastavili tak, aby sme mohli takéto projekty podporiť tým, že investujeme do spolupráce s univerzitami, prípadne školami a pomôžeme takéto vedeckovýskumné centrá vybaviť aj investíciami.“

V. CIGÁNKOVÁ: „Budovanie vedeckovýskumného centra privítal aj primátor Skalice Stanislav CHOVANEC.“

Stanislav CHOVANEC: „Firma je najvýznamnejším zamestnávateľom nielen u nás, ale aj v rámci celého regiónu, takže aj tým zvýraznil to pôsobenie Skalice, že sem ľudia chodia za prácou.“

V. CIGÁNKOVÁ: „Dvadsiaty objekt spoločnosti v Skalici bude zamestnávať okolo sedemdesiat ľudí. Podľa riaditeľa Jaroslava PACKU, s ďalším nárastom zamestnancov nepočítajú.“

J. PACKA: „My máme 4 700 zamestnancov, našim cieľom je dosiahnuť maximálne 5 000. Ďalej by sme sa chceli nie že rozrastať, ale skôr zameriavať sa na technológie a automatizáciu.“

V. CIGÁNKOVÁ: Vlasta CIGÁNKOVÁ, RTVS.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB) 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK