Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Košickí vedci založili asociáciu, ktorá sa venuje výskumu probiotík

27. 11. 2013

Logo Rádia Regina(04. 11. 2013; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12.00; por. 10/15; URBANČÍK Boris) 

Jana ZVALOVÁ, moderátorka: „Košickí vedci založili asociáciu, ktorá združuje výskumné inštitúcie zo Slovenska, Zakarpatskej Ukrajiny a časti Maďarska. Chcú vytvoriť priestor pre spoluprácu vedeckých tímov na spoločných projektoch v novom programovom období 2014 až 2020. Asociácia si od výskumu sľubuje aj vznik nových pracovných miest v regióne."

Boris URBANČÍK, redaktor: „Asociácia Cassiovia Life Sciences združuje veterinárov, lekárov a technikov, ktorí sa venujú výskumu probiotík, so zameraním na potravinárstvo a preventívnu liečbu. Alojz BOMBA prezident asociácie."

Alojz BOMBA: „Výsledkom tohto výskumu budú preventívne prípravky. Na tento výskum budú napojené malé a stredné podniky v oblasti regiónu, v oblasti východného Slovenska, čiže zároveň vlastne umožníme tvorbu nových pracovných miest, čiže vznikne silný región, ktorý bude spájať výskum, inovácie, ale aj výrobu týchto prípravkov."

B. URBANČÍK: „Vďaka spolupráci s belgickými kolegami bude od januára v Košiciach v prevádzke prístroj presne simulujúci prostredie zažívacieho traktu človeka. Vedci tak potom môžu testovať rôzne probiotiká. Napríklad slovenská bryndza sa musí podľa únie pasterizovať, tým sa však znehodnotia jej probiotické vlastnosti. Asociácia preto už spolupracuje s jednou našou bryndziarňou. Po testoch budú tieto probiotiká po pasterizácii do bryndze opäť dodávať. Dekan Lekárskej fakulty Leonard SIEGFRIED UPJŠ v Košiciach."

Leonard SIEGFRIED: „Jedná sa o výskum probiotických organizmov, ktoré zlepšujú vnútorné prostredie človeka, zvyšujú účinnosť imunitného systému a vlastne takto napomáhajú odolávať rôznym civilizačným ochoreniam."

B. URBANČÍK: „Založenie asociácie prišiel podporiť aj doktor Michael GALSWORTHY z University College London."

Michael GALSWORTHY: „Každý kto sa venuje vede, chce pracovať s inými, rovnako dobrými, ak nie ešte lepšími odborníkmi, ako je on sám, aby mohol svoje poznatky zdieľať a tým posúvať výskum dopredu. V Európe chceme vytvárať kvalitné vedecké tímy. Preto je tu obrovská motivácia na spoluprácu a samozrejme väčšia šanca na čerpanie prostriedkov z eurofondov, pokiaľ sú tie tímy väčšie."

B. URBANČÍK: „Boris URBANČÍK, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK