Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

40. výročie vzniku Európskej patentovej dohody (EPC)

22. 11. 2013

Logo Európskeho patentového úradu

Pred 40 rokmi, presne 5. októbra 1973, bola podpísaná európska patentová dohoda . Jej signatármi bolo 7 štátov Európy a dnes sa jej členstvo rozšírilo na počet 38.

Pri tejto príležitosti sa 17. októbra 2013 v hlavnom sídle Európskeho patentového úradu (EPU) v Mníchove konala oslava tohto okrúhleho výročia za účasti stoviek hostí a zamestnancov úradu. Medzi nimi je potrebné spomenúť prezidenta Európskej rady  Hermana Van Rompuya a popredných predstaviteľov vlády Nemecka a mesta Mníchov.

Program osláv bol skutočne bohatý. V odpoludňajších hodinách sa v sídle EPU v hlavnej budove konalo slávnostné zhromaždenie všetkých účastníkov osláv, kde sa, okrem iného,  uskutočnila inaugurácia nového námestia v Mníchove na počesť prvého prezidenta EPU Boba Van Benthema. Nová adresa pre budovu Isar bude Bob Van Benthem Platz 1. (namiesto Erhardstrasse 27). Poštová adresa z praktických dôvodov ostáva nezmenená.

Ďalšia udalosť sa konala v priestoroch Nemeckého technického múzea, kde bola otvorená výstava „Hall of Fame“, ktorá vyzdvihovala kreativitu a výnimočnosť súčasných účastníkov „Ceny európskeho vynálezcu“. Táto výstava bude putovať aj do iných destinácií. V ďalších priestoroch múzea boli vystavené práce víťazov európskych univerzít „ EPO Innovation Competition“ – súťaže, ktorú spustil EPU tento rok. Takmer 100 univerzít sa zúčastnilo na tomto projekte.

V odpoludňajších hodinách sa konalo Sympózium, kde s hlavným prejavom vystúpili: súčasný prezident Európskeho patentového úradu Benoít Battistelli a prezident Rady Európy Van Rompuy.

V prezentácii prezidenta EPU zaznel, okrem krátkej histórie vzniku EPD, aj dôraz na politický a technický úspech európskeho patentového systému. Za politický úspech sa považuje dosiahnutie spoločného cieľa, a to európskej integrácie na poli priemyslu a špecifickej ekonomiky. Za technický úspech sa považuje kvalita patentového procesu, ktorá pramení z technických kapacít úradu a odborných znalostí pracovníkov, ktorí tvoria 30 rôznych národností.

Prezident Van Rompuy sa vo svojom príspevku sústredil hlavne na výzvu pre všetky štáty EÚ v rámci urýchlenia konania pre jednotný patent a jednotný patentový súd.

Prostredníctvom videa sa slávnostnému zhromaždeniu prihovoril aj európsky komisár pre vnútorný trh a služby Michael Barnier. Podčiarkol dôležitosť duševného vlastníctva pre ekonomiku Európy a citoval údaje zo štúdie publikovanej v spolupráci OHIM a EPO, kde 26 % pracovných miest a 40 % HDP  v Európe je tvorených z tvorivej činnosti priemyslu.

Panelová diskusia predstavovala poslednú časť sympózia, kde boli vyjadrené názory na inovácie v Európe, hlavne predstavy o budúcnosti. Zdôrazňoval sa význam pripravovaného patentového balíčka pre používateľov ako systému, ktorý zjednoduší konanie, bude viac zrozumiteľný a lacnejší.

Oslavy 40. výročia podpísania EPD vyvrcholili večer slávnostným koncertom a recepciou.

Ing. Darina Kyliánová

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK