Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Unikátny astronomický systém Univerzity Komenského získal ocenenie

28. 10. 2013

vesmírny objektSystém AMOS Cam slúži na monitorovanie nočnej oblohy. „Sleduje prítok medziplanetárnej hmoty na Zem vo forme meteorov a meteoritov, ktoré sú „správami vo fľaši“ o stave slnečnej sústavy na jej počiatku, ako aj v jej ďalšom vývoji,“ vysvetľuje autor systému Juraj Tóth, ktorý ho vyvinul spolu s kolegami na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre (AGO). „Odhliadnuc od vedeckých výsledkov je pre verejnosť dôležitá vedomosť, že to, čo sa deje nad ich hlavami, je systematicky sledované a v prípade mimoriadnej udalosti vieme vypočítať dráhu a prípadné miesto dopadu telesa,“ dodáva astronóm.

AMOS Cam, ktorý ocenila odborná porota výstavy vynálezov v Prahe Zlatou medailou, aktuálne čaká na zaregistrovanie na patentových úradoch, kde je už podaná prihláška úžitkového vzoru. Na margo úspechu na pražskom veľtrhu Juraj Tóth hovorí: „Je to pre nás povzbudenie a veríme, že naša práca na vývoji a prevádzke systému ako vedeckej monitorovacej siete nájde aj širšie uplatnenie.“

 Systém AMOS Cam pozostáva z celooblohového objektívu typu rybie oko, zosilňovacej optoelektronickej jednotky a zobrazovacej časti s digitálnou videokamerou. „Celý systém je chránený vnútorným a vonkajším obalom a monitorovaný snímačmi teploty, dažďa a osvetlenia,“ vysvetľuje astronóm.

Prvý prototyp je v prevádzke od roku 2007 v observatóriu UK v Modre (AGO) a slúži na vedecké účely. Kamery AMOS Cam tvoria základ slovenskej videometeorickej siete na monitorovanie meteorickej aktivity na staniciach AGO Modra, Arborétum Tesárske Mlyňany a Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. „Obsluha takéhoto systému je poloautomatická, prevádzka vyžaduje elektrickú energiu a prístup na internet,“ dodáva Juraj Tóth. V tomto a budúcom roku je plánovaná inštalácia kamier na strednom a východnom Slovensku – v súčasnosti sa testujú kamery pre stanice Važec a Rimavská Sobota. Jedna kamera ročne zaznamená približne 10 000 meteorov, 50 atmosférických svetelných úkazov  a iných udalostí.

Systém AMOS Cam je prenosný, jeho hmotnosť je 6,5 kg a rozmery 50 x 25 cm. Systém je teda možné využiť okrem stabilného umiestnenia aj na mobilné použitie – pri vedeckých expedíciách na zemi alebo vo výskumných lietadlách.

 

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

Tel.: +421 2 592 44 355

E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

 

(MI)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK