Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhovor so Z. Hajnalovou, riaditeľkou Odboru známok a dizajnov Úradu priemyselného vlastníctva SR

06. 11. 2013

Rozhlasová stanica VIVA(30. 6. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 08.20; 2 min.; VICIAŇOVÁ Zuzana)

Z. VICIAŇOVÁ, moderátorka: V rámci projektu zameraného na podporu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, ktorý zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, sme už v Rádiu Viva hovorili o priemyselno-právnej ochrane formou patentu úžitkového vzoru, nuž, milí poslucháči, dnes nadviažeme na túto tému rozhovorom o označeniach pôvodu výrobkov a tiež zemepisných označeniach výrobkov. O tom, čo sa pod týmito pojmami presne ukrýva, máme opäť možnosť hovoriť s inžinierkou Zdenou HAJNALOVOU. Čo teda treba rozumieť pod označením pôvodu výrobkov a zemepisným označením výrobkov, resp. čo všetko je možné chrániť takouto formou?

Z. HAJNALOVÁ: Pôjde o názov nejakého určitého miesta, oblasti, prípadne dokonca aj krajiny, ktoré sa používa na označenie výrobku, a tento výrobok pochádza práve z tohto miesta, z tejto oblasti a s týmto miestom, s touto oblasťou je veľmi výrazne spojený. Označením pôvodu, alebo zemepisným označením, možno ochrániť od poľnohospodárskych výrobkov a potravín, cez víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky, nerastné suroviny, fakticky skoro všetko.

Z. VICIAŇOVÁ: Ja už som sa stretla aj s pojmom zaručené tradičné špeciality. Takouto špecialitou sú napríklad bratislavské rožky. Aký je rozdiel medzi tou zaručenou tradičnou špecialitou a označením pôvodu výrobku približne, alebo teda tým zemepisným označením výrobku?

Z. HAJNALOVÁ: V podstate tu ide o ochranu spôsobu výroby alebo receptúry potraviny, o výrobky, ktoré sú výsledkom určitého tradičného zaužívaného spôsobu alebo spracovania, a vyrábajú sa zo surovín alebo zložiek, ktoré sa vždy tradične používajú, ale ten rozdiel oproti zemepisným označeniam a označeniam pôvodu je v tom, že tie vlastnosti nie sú nutne dané práve tými prírodnými podmienkami.

Z. VICIAŇOVÁ: Tak ja už v tom mám jasnejšie, verím, že aj vy. Ďakujeme za informácie inžinierke Zdene HAJNALOVEJ. No a pripomíname, že toto vysielanie je spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB)

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK