Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhovor s J. Noskovičom z CVTI SR o podpore transferu technológií

06. 11. 2013

Rozhlasová stanica Regina(14. 9. 2013; Rozhlasová stanica Regina; Magnet; 18.15; 10 min.; KACEROVÁ Katarína)

K. KACEROVÁ: Expertné podporné služby v procese transferu technológií, alebo jednoduchšie spojenie vedy s praxou. O podpore transferu technológií na Slovensku mi informácie poskytol doktor Jaroslav Noskovič z Centra vedecko-technických informácií v Bratislave.

Jaroslav NOSKOVIČ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky implementuje národný projekt s názvom Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku.

K. KACEROVÁ: Hrozivo to znie.

J. NOSKOVIČ: Áno. Tá myšlienka, ktorá za tým je, je však pomerne prehľadná. Ide v podstate o podporu transferu technológií, pričom pod tým pojmom „transfer technológií“ rozumieme prenos vedeckých výsledkov do praxe. Podporujeme prenos výsledkov, ktoré vznikajú na univerzitách, ústavoch Slovenskej akadémie vied a iných výskumných ústavoch do praxe.

K. KACEROVÁ: Má to nejaké časové ohraničenie, alebo akú dĺžku trvania, alebo kedy to má kulminovať?

J. NOSKOVIČ: Projekt sa implementuje od júna 2010 a ukončenie má byť koncom roka 2014, čiže do konca budúceho roka bude tento projekt implementovaný a v rámci neho je a bude poskytovaná komplexná podpora všetkým verejným vedeckovýskumným inštitúciám práve v tejto veci, teda prenosu tých výsledkov, ktoré dosiahli, do praxe. Ide v podstate o to, aby to čo vznikne v laboratóriách sa dostalo na trh, aby si ľudia mohli prísť do obchodu a kúpiť si nejakú novinku, ktorá vznikla v laboratóriách, aj v slovenských laboratóriách, teda v slovenských inštitúciách. A práve o to ide, aby veci, ktoré sú, ktoré tak či tak vznikajú, nezostávali iba v akademickej rovine, aby neboli iba publikované vo vedeckých  časopisoch, alebo aby sa nedostali iba do šuflíka, takpovediac, ale aby sa pretavili do formy finálnych produktov a aby boli reálne vyrábané, uvedené na trh a aby sa k nim ľudia mohli reálne dostať.

K. KACEROVÁ: Fyzicky, aby k ľuďom prišli a ľudia si ich mohli chytiť a vedieť, že čo vzniklo a čo sa vyvinulo.

J. NOSKOVIČ: Úplne reálne produkty. Napríklad z oblasti farmakológie sme podporili už viaceré projekty. Dokonca niektoré látky, ktoré podporujeme, majú aj účinky proti tvorbe rakovinových buniek alebo nádorov, potláčajú jej vznik. Ale ďalšie projekty sú z úplne iného súdka, napríklad z oblasti biodegradovateľných plastov. Na základe tejto technológie sa budú vyrábať napríklad obaly na vajíčka alebo sáčky a podobne, ktoré sú kompostovateľné a sa odbúrajú v prírode a prakticky z nich nič nezostane a teda sú šetrné voči životnému prostrediu. Čiže napríklad takéto veci sme podporili.

K. KACEROVÁ: Viem, že toto je taká dlhodobá vedecká činnosť na Slovensku, profesor CHODÁK je známy v tejto oblasti. Už je aj niečo konkrétne, alebo ešte stále sa len o tom hovorí, že budú tie biodegradovateľné plasty?

J. NOSKOVIČ: Nie. Napríklad tieto plasty už reálne existujú a my teraz participujeme práve s ústavom Slovenskej akadémie vied, ktorý sa na tom podieľa a taktiež s ústavom z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorí vytvorili túto technológiu spoločne. My sa teraz podieľame na tom, aby sa táto technológia správnym spôsobom ochránila, patentovou formou a v súčasnosti sa už začínajú aj prvé rokovania s komerčným partnerom k tomu, aby začal tieto plasty vyrábať na základe licencie a uviedol ich na trh.

K. KACEROVÁ: Vždy čo je ekologické je drahšie, ale zase má to zmysel samozrejme. Vieme aký.

J. NOSKOVIČ: Áno, v tomto prípade je tá cena síce o niečo vyššia, ale v každom prípade pokiaľ pôjde o výrobu v miliónoch kusov, ako teda aj má ísť, tak to navýšenie ceny bude akceptovateľné vzhľadom na to, aké to má veľmi dobré účinky, vzhľadom na životné prostredie.

K. KACEROVÁ: Sme spomenuli lieky, spomenuli sme tieto plasty. Tak do tretice ešte niečo zaujímavé?

J. NOSKOVIČ: Máme tiež ešte jednu veľmi zaujímavú technológiu, ktorú sme tiež podporovali z hľadiska transferu technológií a ide o technológiu, ktorá bola vyvinutá na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a volá sa celooblohový detektor meteorov, po anglicky All-sky meteor orbit system. Tento systém má za cieľ sledovať celú nočnú oblohu v tom mieste kde sa nachádza, sledovať dráhy meteoritov a vypočítavať ich prípadný dopad. Tu je ale ešte dôležité, že tento systém reálne funguje, je určený pre akademické účely, pre vedecké účely, ale tiež napríklad pre potenciálnu ochranu dôležitých objektov, areálov a podobne. Čiže napríklad je vhodný aj pre elektráreň, ale samozrejme stále zostáva jeho veľmi dôležitá úloha aj v oblasti vedy. A konkrétne v tomto prípade sme sa podieľali taktiež na získaní patentovej ochrany a odhade komerčného potenciálu. Aktuálne vyhľadávame partnera, ktorý by túto technológiu začal vyrábať a dodal ju na trh vo forme finálneho produktu.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK