Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Medzinárodná vedecká konferencia o probiotikách a prebiotikách 2013

11. 09. 2013

logo UPJŠ

Spracovala: Mgr. Mária Izakovičová
[maria.izakovicova@cvtisr.sk]

 

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizoval v dňoch 11. – 13. júna 2013 v Košiciach v poradí už siedmu Medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách, na ktorú prijalo pozvanie asi 180 účastníkov zo 40 krajín sveta vrátane USA, Kanady, Austrálie, Číny, Japonska, Ruska či niektorých krajín Južnej Ameriky a Afriky.

Ide o najväčšie svetové vedecké fórum venované tejto téme. Odborníci na ňom diskutovali o najnovších vedeckých poznatkoch týkajúcich sa výskumu a vývoja probiotík a prebiotík, ktoré majú mimoriadne pozitívny vplyv na imunitný systém. Hovorilo sa o úspechoch odborníkov pri výskume a vývoji v oblasti výberu probiotických mikroorganizmov, poznávaní ich vlastností, mechanizmov účinku a tiež o možnosti výroby nových produktov a ich uplatnenia v humánnej a veterinárnej medicíne.

Konferencie sa zúčastnili predovšetkým výskumníci, ale aj výrobcovia, potravinári i legislatívci, ktorí formujú pravidlá uvádzania probiotík na trh či pracovníci rôznych európskych inštitúcií zaoberajúcich sa zdravou výživou.
Téma účinku probiotík je podľa prednostu Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF MVDr. Alojza Bombu, DrSc., čoraz zaujímavejšia, predovšetkým v súvislosti s nadmerným užívaním antibiotík, voči ktorým už patogény získavajú rezistenciu, a preto sa dlhodobo hľadá vhodná alternatíva. Okrem iného zdôraznil, že probiotiká je vhodné užívať počas liečby antibiotikami a tiež 10 až 14 dní po nej, aby sa obnovila prirodzená črevná flóra, ale tiež pred cestou a počas ciest do zahraničia a v priebehu záťažových období, hlavne pri zvýšenom psychickom strese.

Probiotiká či už v prírodnej forme (obsahujú ich rôzne kyslomliečne výrobky, kyslá kapusta a pod.), alebo vo forme funkčných potravín či výživových doplnkov alebo liečiv, prežívajú v tráviacom trakte a majú pozitívny vplyv nielen na črevnú flóru, ale aj celotelový účinok, pretože stimulujú rôzne molekulové dráhy, ktorými ovplyvňujú fyziologické funkcie.
Výskumy potvrdzujú, že črevná flóra zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri regulácii rôznych fyziologických procesov a jej narušenie je spojené s výskytom rôznych chorôb. Ukazuje sa, že moduláciou črevnej mikroflóry je možné zabezpečiť prevenciu viacerých ochorení, medzi ktoré patria alergie, ale dokonca aj ateroskleróza či nádorové ochorenia.

Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF má vypracovanú dlhodobú koncepciu vrátane výskumného programu zameraného na prevenciu tých najzávažnejších ochorení, ako sú srdcovo-cievne a nádorové choroby, ktoré sa podieľajú na úmrtnosti pacientov takmer sedemdesiatimi percentami. Výskumný program je zameraný na štúdium úlohy črevnej mikroflóry v patogenéze aterosklerózy a kolorektálneho karcinómu a na možnosti modulácie črevnej mikroflóry v ich prevencii.

Podarilo sa im vyvinúť mimoriadne účinný probiotický prípravok pre použitie v humánnej medicíne, ktorého vývoj prebieha v spolupráci s potenciálnym výrobcom – Imunou Šarišské Michaľany – v rámci úspešného projektu Probio.
V poslednom období ústav pracuje na koncepte takzvaných potencovaných probiotík, teda kombinácii probiotických mikroorganizmov s prebiotikami a naturálnymi bioaktívnymi látkami ako sú rastlinné extrakty a 3 omega mastné kyseliny.Zdroj:
Tlačová správa

 

Kľúčové slová:
konferencie, zdravie, biomedicína

Priemyselné odvetvia:
Farmaceutický priemysel, Zdravotníctvo a medicína

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK