Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ASTP a Proton Europe sa spojili do novej asociácie s názvom ASTP-Proton

11. 09. 2013

Preložila a spracovala: Mgr. Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Logo ASTP              Logo Proton Europe

ASTP – (Association of European Science and Technology Transfer Professionals  – Asociácia európskych profesionálov v oblasti transferu  vedeckých poznatkov a technológií)  a Proton Europe  (Public Research Organization Transfer Offices Network – Europe  –  Sieť úradov transferu technológií verejných výskumných organizácií v Európe) sa rozhodli spojiť s cieľom poskytovať čo najlepšie služby pre európsku komunitu v oblasti transferu technológií. Rozhodnutie sa spečatilo počas 14. výročnej konferencie  ASTP,  ktorá sa konala v máji 2013 vo Viedni.

Poslaním asociácie ASTP-Proton je posilniť vplyv verejného výskumu v spoločnosti, a to podporou a profesionalizáciou transferu poznatkov a technológií na európskych univerzitách a verejných výskumných inštitúciách v  prospech odborníkov v oblasti transferu poznatkov a technológií.

ASTP-Proton bude ponúkať viac služieb so širším zameraním. Členmi  ASTP-Proton budú jednotlivci a zástupcovia inštitúcií. Bude vytvorený Národný poradný výbor asociácie, ktorý bude pozostávať zo zástupcov národných asociácií pre transfer technológií. To pozitívne a dlhodobo ovplyvní transfer technológií a celý inovačný proces v Európe.

Nová organizácia bude „centrom pre transfer technológií v Európe“ a výkonným motorom pre inovácie v Európe. Hlavnými cieľmi novej asociácie bude profesionálny vývoj, certifikácia a akreditácia pracovísk pre transfer technológií.

ASTP-Proton bude nezisková asociácia podľa holandského práva s ústredím v meste Leiden (Holandsko) a satelitnými úradmi v Bruseli. Do konca novembra 2013 sa vytvorí spoločný výbor, ktorého členmi budú súčasní členovia rád ASTP a Proton.

Asociácia  ASTP bola založená v r. 1999 v Hágu (Holandsko) so zameraním na špecialistov z európskych úradov transferu technológií. Proton-Europe začala svoju činnosť na základe projektu, ktorý podporila Európska komisia v r. 2003. Obidve asociácie majú asi 1000 členov zo 450 inštitúcií.

Zdroje:

Association of European Science and Technology Transfer Professionals 

http://www.astp.net;  

Proton Europe

http://www.protoneurope.org.

 

 

                                                                                                     

Kľúčové slová:
podpora transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK