Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov

05. 06. 2013

plagátSpracovala a foto: Ing. Alena Oravcová

Dňa 23. mája 2013 sa konala v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR konferencia s názvom Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s organizáciou EURISY.

Zámerom konferencie bolo informovať malých a stredných podnikateľov (MSP) z rôznych sektorov – napr. doprava, maloobchod, stavebníctvo, poľnohospodárstvo alebo turizmus – o možnosti použitia satelitných služieb a o ekonomických príležitostiach, ktoré poskytujú.

Medzi konkrétne ciele konferencie patrilo:

– informovať MSP o tom, ako môžu satelitné aplikácie pomôcť ich obchodným potrebám,
– prostredníctvom tzv. „sucess stories" prezentovať konkrétne príklady ako boli satelitné aplikácie použité v rôznych sektoroch,
– poskytnúť informácie o možnostiach financovania pre MSP,
– informovať o spôsobe prekonávania prekážok pri prechode na inovatívne riešenia,
– poskytnúť spätnú väzbu pre decíznu sféru o potrebách malých a stredných podnikov pri využívaní satelitných aplikácií.

Cieľová skupina:

 • MSP všetkých sektorov, konzultačné spoločnosti a podnikateľské zväzy,
 • zástupcovia decíznej sféry a tvorcovia politík na regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Uvítacie príhovory predniesli: Colin Hicks, prezident Eurisy, ďalej Alexander Kutka za štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu a Ľubica Jean‐Jean, hlavné mesto SR Bratislava.

Hlavné prezentácie:

 • Vesmír v službách spoločnosti, konkurencieschopnosti a ekonomickému rastuAlan Cooper, vedúci kancelárie ESA v Bruseli, Európska vesmírna agentúra
 • Myslíme najprv v malom. Dôležitosť malých a stredných podnikov (MSP) pre úspech Európy 2020Dieter Grohmann, riaditeľ komunikácií a médií, Európska asociácia MSP (UEAPME)
 • MSP podporujúce ekonomický rast a konkurencieschopnosť v spoločnom trhu EÚ: Slovenská perspektívaDaniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia a rizikového kapitálu, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME)

Po hlavných prezentáciách nasledovala sekcia Panoráma satelitných aplikácií pre každodenné použitie, v ktorej vystúpil Reihnard Blasi, Market Development Officer, GSA. Hovoril o netechnickom úvode do operačných aplikácií a služieb pre MSP.

Ďalšie sekcie programu sa týkali hlavne príkladov z praxe:

 • použitie satelitných aplikácií pre zlepšenie biznis procesovtvorba
 • nových obchodných príležitostí a služieb

K jednotlivým sekciám prebiehala diskusia, ktorá bola zameraná hlavne na prenositeľnosť dobrých praktík a prekážky a príležitosti pre MSP.

Záver konferencie patril bloku prednášok na tému: Európske a národné nástroje a programy pre podporu MSP.

Počas konferencie bol poskytnutý i priestor na prezentáciu exhibičných stánkov. Verejné organizácie podporujúce MSP a podniky, ktoré ponúkajú inovatívne satelitné služby predstavili v 3 minútových prezentáciách svoju činnosť.

Účastníci konferencie mali príležitosť navštíviť prezentačné stánky:

 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
 • Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), Jakub Kapuš
 • Dispečer, Alexandra Ritterová a Martin Dobias
 • Eurosense Slovakia

Deň pred konferenciou dňa 22. mája 2013 sa uskutočnilo slávnostné privítanie na výstave European Space Expo.

Výstava ukázala, aké benefity majú európski občania z množstva vesmírnych služieb a aplikácií a zdôraznila dôležitosť úlohy, ktorú zohrávajú satelitné služby pri vytváraní pracovných miest a ekonomického rastu. Táto významná exhibícia sa konala v Bratislave od 18. do 23. mája 2013.

Kľúčové slová:
konferencie, malé a stredné podnikanie, výstavy, služby

Priemyselné odvetvia:
Informačné technológie

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK