Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vedci Slovenskej technickej univerzity vyvinuli bionáhradu kože

01. 06. 2013

Náhrady kože, ktoré vytvoril tím profesora Dušana Bakoša z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU už prešli klinickými štúdiami na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Ružinove.

Ide o náhrady kože, ktoré sú založené na biomateriáloch, podstatnou zložkou je kolagén a kyselina hyaluronová. Ide o látky prítomné v našom tele, kyselina hyaluronová je prítomná v medzibunkovom priestore, v kĺboch a má hojivé vlastnosti. Rovnako tak kolagén, u neho vedci upravujú koncové väzby tak, aby sa predišlo imunitnej reakcii organizmu.

„Používame syntetickú trojrozmernú matricu z prírodných polymérov – kolagén, hyaluronan či elastín a vytvárame „lešenie“, na ktorom sa kultivujú vlastné bunky pacienta. Ide vlastne o náhradu dermy, na ktorej sa pri hojení vytvorí nová vrchná vrstva kože – epiderma,“ vysvetľuje profesor Bakoš.

Tento výskum čaká na ďalšie využitie v praxi. Podľa vedcov by sa takto dali vytvoriť biosyntentické náhrady kože, kostí, chrupaviek či tkanív. Tím profesora Bakoša vyvinul aj kostné náhrady, ktoré našli uplatnenie v praxi, predovšetkým v zubnej chirurgii. Aj v tomto prípade ide o biomateriál, ktorý ľudské telo prijíma bez imunitnej reakcie.

Aj tento výskum je dôkazom toho, že veda na školách je prínosom pre prax a môže priniesť nové pracovné miesta a nové inovatívne riešenia pre ekonomiku.

Tím profesora Bakoša, predovšetkým doktorandka Miroslava Vitteková sa v súčasnosti zaoberá aj výskumom dočasného kožného krytu na báze nanovlákien.

Tento dočasný kožný kryt by slúžil na okamžité, ale dočasné prekrytie rozsiahlych popálením. Na takéto dočasné prekrytie sa v súčasnosti používajú upravené prasacie kože a kože z kadáver. Tento výskum je v súčasnosti vo fáze overovania v laboratóriu na živých bunkách.

Profesor Bakoš a ukážky z použitia biosyntentických náhrad kože v klinickej praxi:

prof. Bakoš

Zdroj:

Slovenská technická univerzita 

(MI)

Kľúčové slová:
zdravie

Priemyselné odvetvia:
Zdravotníctvo a medicína

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK