Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Univerzitný technologický inkubátor STU

24. 05. 2013

Logo Univerzitného technologického inkubátoraSpracovala Janka Némethyová

Univerzitný technologický inkubátor  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (UTI) začal svoju činnosť v r. 2005 s finančnou podporou európskych fondov, Grantovej schémy rozvoja inovácií a technológií INTEG (program PHARE CBC Slovensko – Rakúsko).

Univerzitný technologický inkubátor  je zameraný na podporu začínajúcich podnikateľov, ktorí  ešte nemajú založenú firmu, ako aj pre novovzniknuté firmy.

Cieľom UTI je podporiť ekonomiku, previazať vedu, výskum a inovácie s podnikateľskou praxou a podporiť transfer technológií a inovácií v Bratislavskom a Trnavskom regióne.

 

Univerzitný technologický inkubátor STU

Univerzitný technologický inkubátor

 

Program START-up kancelária

START-up kancelária je určená záujemcom z radov študentov alebo absolventov školy, ktorí majú v pláne založiť si firmu orientovanú na poskytovanie produktov a služieb v oblasti techniky a technológií. V rámci programu môže frekventant používať 3 mesiace zadarmo zariadenú kanceláriu, technické vybavenie, internet, zasadaciu miestnosť a poradenstvo pri zakladaní firmy. Povinnosťou frekventanta počas využívania START-up kancelárie je napísať podnikateľský plán a založiť firmu.

Uchádzač o vstup do START-up kancelárie musí predložiť manažmentu inkubátora dokumenty, ktoré zhodnotí výberová komisia.

Viac o dokumentoch na stránke:
http://www.inqb.sk/bocne-menu/programy-na-podporu-podnikania/program-start-up-kancelaria/

 

Program InQb (program podpory rozvoja podnikania)

O tento program by sa mala uchádzať firma, ktorá existuje menej ako 3 roky a jej pôsobenie v inkubátore najlepšie vystihuje tabuľka:

Vstup do inkubátora:

Možnosť pôsobiť v inkubátore
ako inkubovaná firma:

do konca 1. roku pôsobenia firmy od jej založenia

3 roky

do konca 2. roku pôsobenia firmy od jej založenia

2 roky

do konca 3. roku pôsobenia firmy od jej založenia

1 rok

 

Výhodou tohto programu je výhodný prenájom zariadených kancelárií, možnosť využívania technických zariadení, možnosť použiť adresu inkubátora ako sídlo firmy, telefonické pripojenie, sprostredkovanie prístupu k laboratóriám v rámci priestorov STU a iné.

Povinnosťou inkubovanej firmy je predložiť manažmentu inkubátora potrebné dokumenty, na základe ktorých sa uchádza o vstup do UTI. Predložené dokumenty zhodnotí výberová komisia, ak je uchádzač úspešný, komisia ho odporučí na prijatie do inkubátora ako inkubovanú firmu.

Viac informácií na stránke:
http://www.inqb.sk/bocne-menu/programy-na-podporu-podnikania/program-inqb     

 

Program InQb Virtual

Program je určený pre firmy, ktoré majú vlastné priestory.  Platia tu rovnaké podmienky ako v programe InQb.

Všetky informácie sú dostupné na webovej stránke:
http://www.inqb.sk/bocne-menu/programy-na-podporu-podnikania/program-inqb-virtual/

alebo na kontaktoch:
tel. č. +421 918 669 209, e-mail: info@inqb.sk.

Inkubátor poskytuje aj poradenské služby pri zakladaní firmy, písanie podnikateľského plánu, právne a ekonomické poradenstvo, pomoc pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z eurofondov.
V kalendári podujatí sa nachádzajú bližšie informácie o seminároch, školeniach a iných aktivitách, pripravovaných pre inkubované firmy.
http://www.inqb.sk/podujatia/kalendar-podujati-na-rok-2013 

Kontakt:
Univerzitný technologický inkubátor STU
Pionierska 15
831 02 Bratislava

Tel.: +421 2 492 12 492
Fax: +421 2 492 12 499
E-mail: info@inqb.sk
Web: www.inqb.sk

 

Zdroj:
InQb Univerzitný technologický inkubátor
http://www.inqb.sk/  

 

Kľúčové slová:
podnikanie, inkubátor, malé a stredné podnikanie

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK