Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spolupráca inštitúcií v oblasti duševného vlastníctva prináša inovácie a nové technológie

26. 07. 2013

ilustračné fotoÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky si tento rok pripomína 20. výročie svojho vzniku. Predseda vlády SR Robert Fico preto v stredu 15. mája v Bratislave prijal predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha, prezidenta Európskeho patentového úradu Benoita Battistelliho a prezidenta Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu Antónia Campinosa.

Konanie o udelení patentu nie je v súčasnosti jednoduché, je zdĺhavé a finančne náročné najmä v prípade, ak chce záujemca získať patentovú ochranu na všetkých európskych trhoch. Robert Fico uvítal, že sa Európsky parlament rozhodol posilniť spoluprácu v tejto oblasti a urýchliť tak takmer štyridsaťročné úsilie o vytvorenie jednotného európskeho patentu.

„Veríme, že nový patentový systém umožní znížiť administratívnu záťaž, ušetrí prevažnú časť nákladov a zlepší sa fungovanie i ochrana voľného pohybu tovarov na vnútornom trhu. Patentová ochrana na celom území Európskej únie by sa tak mala otvoriť predovšetkým malým a stredným podnikom, ktoré tvoria jadro európskej ekonomiky, poskytnúť im väčší priestor pre inovácie a podnikanie a zvýšiť ich konkurencieschopnosť," uviedol premiér.

Predseda vlády SR zároveň ocenil, že súčasťou patentového systému je aj dohoda o Jednotnom patentovom súde. Doteraz ju podpísalo už 25 štátov Európskej únie a celý patentový balíček by mohol účinnosť nadobudnúť už 1. januára 2014. Jednotný európsky patent aj Jednotný patentový súd by mali byť podľa Roberta Fica motiváciou aj pre výskum, bez ktorého nebude možné budovať znalostnú ekonomiku, ktorá je jednou z priorít vlády SR.

Spolupráca Úradu priemyselného vlastníctva SR s Európskym patentovým úradom a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu pomáha na Slovensku v mnohých oblastiach, predovšetkým pri vytváraní transparentného právneho prostredia priaznivého pre podnikateľskú činnosť, inovačné procesy a pre transfer nových technológií. „Posilňuje sa tým záujem investorov rozvíjať svoje aktivity v našej krajine, čo má kladný vplyv na postavenie Slovenskej republiky a jej zatraktívnenie v európskom hospodárskom priestore," povedal predstaviteľom inštitúcií pôsobiacich v oblasti duševného vlastníctva Robert Fico.

Zdroj: Tlačová správa Úradu vlády SR, 16. 5. 2013
http://www.vlada.gov.sk/spolupraca-institucii-v-oblasti-dusevneho-vlastnictva-prinasa-inovacie-a-nove-technologie/

(AO)

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK