Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Projekt transferu vedeckých poznatkov do praxe

25. 05. 2013

Rozhovor s I. Štefunkom, predsedom predstavenstva spoločnosti Neulogy

Logo Rádia VIVA7. 4. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 08.20; 2 min.; R

P. KAMZÍKOVÁ, moderátorka: V minulom mesiaci ste si mohli v našom vysielaní všimnúť upútavky, ktoré hovorili o slovenských vedeckých objavoch a ich implementácii do praxe. Presnejšie povedané, ide o projekt transferu vedeckých poznatkov do praxe, ktorého cieľom je ukázať, ako tieto poznatky zhodnotiť. Projekt zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. V našom vysielaní vítam pána Ivana ŠTEFUNKA, predsedu predstavenstva spoločnosti Neulogy, ktorá sa venuje budovaniu vedeckovýskumnej infraštruktúry a transferu technológií. Spoločnosť pomáha vedeckej komunite manažovať ich vedeckovýskumné projekty tak, aby dosiahli komerčný úspech.

Pán ŠTEFUNKO, technologický transfer je pomerne zložitý proces, ako dostať výsledky vedeckovýskumnej činnosti do praxe. Aké sú podľa vás najčastejšie prekážky, ktoré tento proces spomaľujú?

I. ŠTEFUNKO: Je veľmi dôležité posúdiť, že či nápad je už pripravený na trh, resp. že či trh už je pripravený na daný nápad, lebo aj to sa veľmi často stáva. Preto si vlastne univerzita alebo výskumné pracovisko musí dostatočne vážne uvedomiť, že či bude s nápadom pokračovať pri jeho komercionalizácii, alebo ešte na ňom bude pracovať ďalej.

P. KAMZÍKOVÁ: No tak toto určite nie je jednoduchý proces. Aké stratégie komercializácie sú v rámci Slovenskej republiky najčastejšie využívané a poprípade, akú stratégiu by ste odporučili vy?

I. ŠTEFUNKO: Univerzita a akadémia vied mala svoje centrá pre transfer technológií budovať, by som povedal, ani nie že lepšie, ale podrobnejšie, a mali by tomu dosť venovať času napriek tomu, že to je investícia na niekoľko rokov. Príklad z Univerzity v Texase v Austine je taký, že prvýkrát to Centrum pre transfer technológií bolo v zisku až po desiatich rokoch, to znamená, že vlastne prvých desať rokov strácali ako jednotka v rámci univerzity peniaze. Až po desiatich rokoch naozaj vlastne prvé príjmy sú dôkazom dobrého rozhodnutia budovania transferu technológií.

P. KAMZÍKOVÁ: Takže zrejme aj tu platí, že trpezlivosť ruže prináša. Áno, tak to bolo. Ďakujeme za informácie pánovi Ivanovi ŠTEFUNKOVI a pripomíname, že toto vysielanie je spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

Rozhovor s A. Čižmárom, rektorom Technickej univerzity v Košiciach

21. 4. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 08.20; 2,5 min.; R

P. KAMZÍKOVÁ, moderátorka: Aj v minulom mesiaci ste si mohli v našom vysielaní všimnúť rozhovory, v ktorých sme hovorili o slovenských vedeckých objavoch a ich implementácii do praxe. Presnejšie povedané, ide o projekt transferu vedeckých poznatkov do praxe, ktorého cieľom je ukázať, ako sa dajú tieto poznatky zhodnotiť. Z akademickej sféry sa najaktívnejšie zapájajú do transferu technológií najmä technické vysoké školy na Slovensku, ktoré sa stali významnými centrami bádania a patentovania. A dnes v našom vysielaní vítam rektora Technickej univerzity v Košiciach pána profesora Antona ČIŽMÁRA, ktorý nám povie viac o tom, ako sa ich univerzita zapája do projektu.

Pán profesor, v súčasnosti sa neustále zdôrazňuje potreba transferu technológií. Tomuto procesu by malo pomôcť vytvorenie celonárodného systému, ktorý by uľahčil prenos výsledkov do spoločenskej praxe. Ako vy vnímate túto iniciatívu a ako ju hodnotíte?

A. ČIŽMÁR, rektor Technickej univerzity v Košiciach: Každá iniciatíva, ktorá dokáže Slovensko posunúť na kvalitatívne vyššiu technologickú úroveň, je vítaná. Slovensko totiž nemôže byť dlhodobo akousi montážnou dielňou svetových firiem, pretože podľa môjho názoru skúsenosti a vedomosti našich vedcov nie sú zlé. Potrebné je podľa mňa inovovať prostredie univerzít a podnikateľského sektora k systematickým zmenám, ktoré by uľahčovali transfer najnovších výsledkov vedy a techniky do praxe.

P. KAMZÍKOVÁ: Tak držíme palce aj vašej univerzite. Ale v procese transferu technológií má významné miesto aj spolupráca vysokých škôl s podnikateľským sektorom. Na akých projektoch spolupracujete?“

A. ČIŽMÁR: Doteraz takým najväčším projektom je vznik Asociácie Košice IT Valley v roku 2006. Jedným z výsledkov práce tohto združenia je aj vznik viac ako 5 tisíc pracovných pozícií v oblasti informačných a komunikačných technológií za posledných päť rokov. Ďalším takým projektom je Steel Park kreatívna fabrika, ktorý finančne podporuje spoločnosť U.S. Steel Košice a ktorého cieľom je vybudovať kreatívnu fabriku na podnietenie mladých ľudí pre štúdium technických a prírodovedných odborov.

P. KAMZÍKOVÁ: Len nech je takýchto projektov čím ďalej tým viac. Dnešným hosťom bol pán profesor Anton ČIŽMÁR. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No a pripomínam, že v niektorom z ďalších vysielaní budete mať možnosť zoznámiť sa aj s postojom rektora Technickej univerzity vo Zvolene.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
komercializácia, technológia, podpora transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK