Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Príklady úspešných projektov vo výskume vody v Európskej únii

02. 06. 2013

Preložila a spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Problematika vody a jej zachovania pre budúce generácie sa týka každej krajiny, každého z nás. Na vzťah medzi vodou a ľuďmi upriamuje celosvetovú pozornosť Svetový deň vody, ktorý sa konal 22. marca 2013. Hlavným motívom pre tento rok je International Year of Water Cooperation – Medzinárodný rok spolupráce v oblasti vody.

Choroby spôsobené pitím znečistenej vody či zlou hygienou  patria medzi hlavné faktory umierania u ľudí hlavne v rozvojových krajinách. U detí sú druhou najčastejšou príčinou predčasného zomierania. Proti tomuto negatívnemu javu sa dá našťastie bojovať. Voda je zdrojom života, ale má aj svoju tienistú stránku.

Výskum  vody bol a stále je hlavnou súčasťou výskumu Európskej únie  už od konca 80-tych rokov minulého storočia a  pokrýva široké spektrum tém súvisiacich s vodou. Vyvíja sa v priebehu rokov v úzkej väzbe na vodnú politiku EÚ. Za posledných 10 rokov EÚ  prostredníctvom rámcových programov pre výskum  prispela v priemere sumou  130 miliónov eur ročne na výskum vody. Dnes, hospodársky rozvoj, rastúca populácia a narastajúce zhoršovanie sa životného prostredia tlačí  na udržateľné využívanie všetkých prírodných zdrojov  a nič nie je zásadnejšie pre náš život tak ako voda. Narastajúca zmena klímy bude mať priamy vplyv na ľudskú spoločnosť a  ovplyvňuje aj kvalitu a dostupnosť sladkej vody, zvyšuje frekvenciu a závažnosť striedajúcich sa  období sucha a záplav a predstavuje vážnu hrozbu pre fungovanie našich ekonomík a ekosystémov. S globálnym rastom populácie, urbanizácie, znečistenia, nadmernej spotreby, a k tomu prebiehajúce klimatické zmeny, to všetko prináša tlak na naše vodné zdroje najmä v rozvojových krajinách. Je viac ako inokedy dôležité uvedomiť si spojitosť svetových vodných systémov.

Prinášame  niekoľko  príkladov úspešných výskumných projektov, financovaných z prostriedkov EÚ, súvisiacich s vodou:

LEGIOTEX – nový vodný filter na boj proti baktérii Legionella

Legionella  je baktéria prítomná vo vode, ktorá sa môže stať potenciálnou hrozbou pre ľudské zdravie, ak sú splnené príslušné podmienky pre jej rast a množenie. Tieto podmienky sa často vyskytujú vo veľkých vnútorných zariadeniach ako sú  kotly, potrubia na kúrenie, a dokonca aj sprchové hlavice. Medzi rokmi 2003 a 2004, 35 európskych krajín hlásilo viac ako 9 000 prípadov legionárskej choroby. Celková mortalita bola 8,2 %, ale toto číslo sa zvyšuje na 40 % u ľudí s oslabeným imunitným systémom. Komercializácia výsledkov projektu – Legiotex vodný filtračný systém – sa očakáva v októbri 2013. Filter by mal pomáhať  bojovať proti účinkom znečistenia, pochádzajúceho z čistiarní odpadových vôd pomocou biologicky rozložiteľných chemických látok.

Detaily projektu:
• Účastníci: Španielsko (koordinátor), Taliansko, Grécko, Veľká Británia, Nemecko, Nórsko
• FP7 Project N° 222111
• Celkové náklady: € 1 366 312
• Príspevok EÚ: € 1 072 653
• Trvanie: september 2008 — november 2010

AquAsZero – nový výrobok, aby pitná voda bola bezpečnejšia

Arzén je možné nájsť ako látku, ktorá kontaminuje vodu alebo potraviny a nachádza sa v mnohých častiach sveta vrátane Európy. Vysoké koncentrácie arzénu sú stále zistené v podzemných vodách krajín, ako je Maďarsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Rumunsko, Fínsko, Anglicko, Nemecko a Srbsko. Výsledkom výskumného projektu EÚ je  absorbent, ktorým možno ľahko a efektívne odstrániť arzén z kvapaliny. Výrobná linka na AquAsZero už bola zriadená továrni v Solúne  (Grécko) s počiatočnou kapacitou 1200 kg na deň.

Detaily projektu
• Účastníci: Grécko (koordinátor), Rumunsko, Španielsko, Veľká Británia
• FP6 Project N° 232241
• Celkové náklady: € 1 157 146
• Príspevok EÚ: € 833 842


Projekt SILCO – ak  máme baktérie vo vodných systémoch (účasť Slovenska)

Škodlivé baktérie môžu byť odstránené z vodných zdrojov pridaním iónov medi a striebra. Projekt SILCO vyvinul inovatívne monitorovacie zariadenie, ktoré sníma eliminačný proces komplexných bakteriálnych komunít známych ako biofilm a nebezpečných baktérií z pitnej vody. Prototyp úspešne zabil baktérie Legionella v prirodzenom zdroji  kúpeľov na Slovensku a  pomáha zmierniť kontaminácie vodných zdrojov v oblasti verejného zdravia.
Holandská spoločnosť Holland Watertechnology (HWT), ktorá vyvíja a vyrába inovatívne riešenia v oblastiach vody sa podujala na základe svojich dlhoročných skúsenosti v tejto oblasti vyvinúť BIFIPRO (R) technológiu, ktorá používa medené a strieborné jonizácie  na odstránenie Legionelly z vodných systémov. Po rozsiahlom testovaní v laboratóriách, bol prvý prototyp senzora nakoniec inštalovaný v slovenských kúpeľoch v júli  r. 2011.

Detaily projektu:
• Acronym: SILCO
• Účastníci  projektu: Holandsko (koordinátor), Nemecko, Grécko, Taliansko, Slovensko
• Project FP7 232249
• Celkové náklady: €1 414 109
• Príspevok EÚ: €953 667
• Trvanie: november 2009 — október 2011

Ako ďalej v  politike komercializácie projektov EÚ poskytuje webová stránka Európskej komisie  Research & Innovation.

Úspešné projekty týkajúce sa vody nájdete na stránke Informačného centra Európskej komisie

Zdroje:
Európska komisia – Research & Innovation
Európska komisia 


 

Kľúčové slová:
projekty

Priemyselné odvetvia:
Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK