Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Inovatívna myšlienka v oblasti technických vied – monitorovanie frekvencie žmurkania

24. 06. 2013

Spracovala: Mgr. Eva Vašková

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci medzinárodného projektu FORT ocenilo víťaza 2. kola súťaže Cross-Innovation Voucher – podpora inovatívnych myšlienok v rámci podujatia Innovation Open House Event, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. marca 2013 v priestoroch CVTI SR.

Podujatie sa stalo miestom, kde malé a stredné podniky, ako i verejné výskumné inštitúcie, mali skvelú príležitosť prezentovať svoje najlepšie inovatívne myšlienky z oblasti technických vied.

Cieľom podujatia bolo ponúknuť priestor pre medzinárodnú výmenu znalostí a transfer technológií.

Pridanou hodnotou podujatia bola tiež možnosť osobnej konzultácie s expertmi z rôznych oblastí výskumu a podpory rozvoja a financovania inovatívnych podnikateľských nápadov, ako i odborné prezentácie týkajúce sa podpory inovácií, výskumu a technologického rozvoja.

Voucher v rukách víťaza:  
Zľava: Mgr. Jindřich Weiss, Jihomoravské inovačné centrum, ČR; Ing. Roman Linczenyi, BIC Bratislava;  prof. Ján Turňa, CVTI SR; Ing. Andrej Fogelton – víťaz, Fakulta informatiky a informačných technológií STU; Ing. Jaroslav Ľupták, Neulogy, a.s.; doc. Ján Lešinský, STU     

Počas súťaže bolo prezentovaných 5 projektov, z ktorých odbornú porotu najviac zaujala myšlienka Andreja Fogeltona z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.

Víťazná myšlienka EyeBlink – monitorovanie frekvencie žmurkania spočíva vo vytvorení programu, ktorý bude sledovať frekvenciu žmurkania ľudského oka za počítačom. Význam myšlienky spočíva v zabránení vzniku syndrómu suchého oka. Ten je diagnózou spoločnosti „závislej“ od počítačov zvyknutej na používanie umelých sĺz, ktoré v súčasnosti pomáhajú tento problém odstrániť.

Autor rieši projekt aj na úrovni spolupráce s očnou klinikou, kde sa ponúka spoločný výskum. Plánuje sa testovať napríklad šetrnosť rôznych elektronických čítačiek, ale aj rozdiel vo frekvencii žmurkania pri rôznych zobrazovacích zariadeniach ako sú mobily, tablety a podobne.

Najlepšia inovatívna myšlienka bola ocenená voucherom v hodnote 5 000 EUR, ktorý umožní víťazovi realizovať inovatívnu myšlienku v jednom z partnerských európskych regiónov zapojených do projektu. Finančné prostriedky by víťaz súťaže rád použil pre oblasť vzdelávania v tomto smere a vývoj prototypu spomínaného programu.

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, malé a stredné podnikanie, podpora transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK