Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu

30. 07. 2013

Spracovala a foto: Ing. Alena Oravcová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Európskym inovačným a technologickým inštitútom (European Institute of Innovation & Technology (ďalej EIT) organizovalo 8. apríla 2013 Informačný deň EIT.

V rámci informačného dňa bola za účasti predstaviteľov EIT prezentovaná činnosť EIT ako inštitútu, ktorý spája partnerov z oblasti výskumu, vzdelávania a inovácií v rámci tzv. znalostného trojuholníka.

Cieľom podujatia bolo predstaviť EIT ako inštitút, ktorý prostredníctvom zriadených znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) vytvára priestor pre efektívne prepojenie partnerov z verejnej a súkromnej sféry v perspektívnych oblastiach výskumu a inovácií.

Podujatie, ktoré sa konalo v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave, úvodným slovom otvoril štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ing. Štefan Chudoba, PhD.

Odbornú časť zahájila so svojou prezentáciou Sylvia Jahn, členka Správnej rady EIT. Skúsenosti s implementáciou prvých troch KIC (Knowledge and Innovation Communities) EIT predniesli: Aled Thomas (Climate KIC), Laure Le Bars (EIT ICT Labs), Claude Ayache (KIC InnoEnergy).

O možnostiach účasti Slovenskej republiky v KIC EIT hovorili: Anton Lavrin z Technickej univerzity v Košiciach, riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Branislav Žec, riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho Peter Siekel a Jozef Bulla zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Informačný deň EIT, ktorý sa konal za účasti Ing. Róberta Szabóa, generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, moderoval Mgr. Roderik Klinda, poradca štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

 

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK