Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

CORDIS Technology Marketplace – databáza technologických ponúk a dopytov

23. 05. 2013

Spracovala Janka Némethyová

Výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou úniou prostredníctvom rámcových programov pre výskum a vývoj technológií sa nachádzajú v databáze výsledkov výskumu a vývoja
v EÚ – RTD.

Databáza poskytuje aktuálne výsledky projektov, ktoré sú k dispozícii pre podnikanie alebo ďalší výskum, a obsahuje aj  informácie o súčasnom stave vývoja technológií vo vybraných oblastiach.

Vstup do databázy je k dispozícii na webovej stránke http://cordis.europa.eu/marketplace/ .

Komunikačným jazykom webovej stránky je angličtina, ale stránka poskytuje ešte ďalšie štyri jazykové mutácie, a to jazyk nemecký, francúzsky, španielsky a taliansky.

hlavná stránka CORDIS
obr 1. – hlavná stránka CORDIS

Vyhľadávanie v databáze je veľmi jednoduché – zadaním technologickej oblasti:

  • biológia/medicína
  • energetika
  • životné prostredie
  • priemyselné technológie
  • informačné a komunikačné technológie

alebo rozšíreným vyhľadávaním pomocou výberu akronymu programu, kľúčového slova, príp. krajiny. Voľbou konkrétnej ponuky sa zobrazia vyhľadané údaje v databáze.

vyhľadávanie zadaním technologickej oblasti
obr 2. – vyhľadávanie zadaním technologickej oblasti

 

ukážka nájdených projektov z oblasti Biology/Medicine
obr 3. – ukážka nájdených projektov z oblasti Biology/Medicine

 

Zdroj:
http://cordis.europa.eu/marketplace/
http://www.enterprise-europe-network.sk/?services_13/1010

Kľúčové slová:
databáza, technológia, výskum

Databáza pre spoluprácu podnikateľov
BIC Bratislava Databáza technologických ponúk a požiadaviek – BBS

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK