2/2013

Cieľom Európskej stratégie pre dunajský región je podpora spoločnej zodpovednosti krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) spustilo v novembri 2011 iniciatívu nazvanú Vedecká podpora Dunajskej stratégie.  Cieľom tejto iniciatívy je zhromaždiť dôležité vedecké poznatky a dáta, ktoré umožnia zúčastneným stranám dunajského regiónu určiť politické opatrenia a aktivity potrebné pre efektívnu implementáciu tejto stratégie.

Dňa 16.  mája 2013 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie na najvyššej úrovni, na ktorom Európska komisia spolu s vedcami a tvorcami politík zo 14 krajín podunajskej oblasti  predstavila šesť vedeckých zoskupení, ktoré majú podporiť hospodársky rozvoj regiónu.

Celý článok

Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ