Výstava v CVTI SR: TRANSTECHDESIGN

28. 01. 2013

Práce študentov Slovenskej technickej univerzity (STU) a ochrana duševného vlastníctva boli pojmy, ktoré sa najčastejšie skloňovali v priestoroch Centra vedecko-technických informácií dňa 14. 1. 2013. Práve v tento deň totiž prebehlo slávnostné otvorenie výstavy s názvom TRANSTECHDESIGN. Výstava sa konala v rámci implementácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK a na jej zrealizovaní spolupracovali Ústav dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Kurátorom výstavy bol prof. Peter Paliatka, akademický sochár, ktorý pôsobí ako vedúci Ústavu dizajnu FA STU v Bratislave. Hlavná časť výstavy je zložená najmä z prác študentov, ktoré vznikli z rôznych druhov spolupráce a predstavujú projekty od myšlienky až po prax. Niektoré z vystavovaných exponátov pochádzajú z priamej spolupráce viacerých fakúlt STU (Fakulta architektúry, Strojnícka fakulta a Fakulta elektrotechniky a informatiky). Ďalšia časť exponátov vznikla v spolupráci so súkromnými firmami.

Zo spolupráce Strojníckej fakulty, Fakulty architektúry a firmou Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav, vznikol medzinárodný výskumný projekt, ktorého cieľom  je navrhnúť malý mestský elektromobil s komplexným riešením konštrukcie automobilu a dizajnu karosérie.[1] Na projekte pracujú tri nezávislé tímy,  zložené zo študentov Strojníckej fakulty a Fakulty architektúry, ktorí majú prácu rozdelenú podľa zamerania. Celý  projekt je formou workshopov konzultovaný s dizajnérom Škody Auto a je špecifický najmä tímovou prácou študentov, pedagógov a odborníkov z praxe.

Ďalšou zaujímavou spoluprácou je projekt, na ktorom spolupracuje Fakulta architektúry a firma OMS, spol. s. r. o., (1) ktorá vyrába svietidlá určené do priemyselných hál, kancelárií a obchodov. Projekt bol rozdelený do viacerých tematických okruhov ako napríklad svietidlo do obchodu s maximálnou možnosťou polohovať telesá svietidla, svietidlo pre priemyselnú halu s výkonným svetelným zdrojom a pod. V druhom ročníku bola téma spolupráce obmedzená jedinou podmienkou – tvar svetelného zdroja by mal byť realizovaný ako neónová trubica stočená do kruhu.

Ostatné projekty vystavované v rámci výstavy boli realizované v jednotlivých ateliéroch a vychádzali zo zadaní pedagógov alebo reagovali na rôzne domáce či zahraničné súťaže. Mnohé z vystavovaných exponátov boli ocenené na národnej i medzinárodnej úrovni.

Výstava TRANSTECHDESIGN je jednou zo série výstav, ktorých zámerom je priblížiť problematiku transferu technológií a duševného vlastníctva a sprostredkovať informácie o tejto problematike odbornej i laickej verejnosti. Výstavu môžete navštíviť každý pracovný deň až do 28. marca 2013.

 

Mgr. Patrícia Stanová
Foto: Mgr. Ján Petráš


<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK