V Bratislave a Trnave vzniknú vedecké parky

10. 01. 2013

(7. 1. 2013; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12.0; por. 3/10; HELDES Branislav)

Peter BÉREŠ, moderátor: „V Bratislave a v Trnave by mali vzniknúť unikátne vedecké parky. Majú byť obdobou severoamerického Silicon Valley, ktoré je svetovo známe vysokou koncentráciou špičkových spoločností, ktoré sa zaoberajú kremíkovými mikročipmi, vývojom najmodernejších technológií či počítačmi."

B. HELDES, redaktor: „Slovenské Silicon Valley. Aj tak niektorí nazývajú chystané univerzitné vedecké parky. Rektor Slovenskej technickej univerzity Robert REDHAMMER hovorí, že v Bratislave a v Trnave pribudnú miesta s vedeckými prístrojmi a zariadeniami, ktoré sú nevyhnutné na špičkový vedecký výskum. Nové poznatky sú totiž kľúčové pre konkurencieschopnosť vo výrobe."

R. REDHAMMER: „Ako príklad uvediem automobily: Majú stále nižšiu spotrebu, pretože je za tým celý rad nových poznatkov o materiáloch, o procesoch spaľovania, o procesoch znižovania odporu, a tak ďalej."

B. HELDES: „Vedecké parky s kvalitným vybavením budú na troch miestach. V bratislavskej Mlynskej doline výskum zamerajú na informačné technológie a príbuzné odbory ako robotika či automatizácia. V centre hlavného mesta bude dominovať vývoj v oblasti chémie, životného prostredia, bezpečnosti a spoľahlivosti stavieb. Mestom inovácie a špičkového výskumu bude aj Trnava. Opäť rektor STU Robert REDHAMMER."

R. REDHAMMER: „V Trnave by mal byť venovaný na materiálové technológie s orientáciou na plazmatické a povrchové úpravy. Priemysel v Trnave je silný, takže tam predpokladáme, že takto by sme vybudovali silnú výskumnú základňu."

B. HELDES: „Zriadením vedeckých parkov bude veda spolupracovať s podnikateľským prostredím. Podľa šéfa Ekonomického ústavu SAV Milana ŠIKULU, bez toho by to nemalo dostatočný význam. Preto je dôležité do vedeckých parkov dostať malé a stredné podniky."

M. ŠIKULA (telefonát): „Najmä tie, ktoré majú inovačný potenciál. Na druhej strane, pre tých výskumníkov, aby mali inšpiráciu z hľadiska potrieb toho podnikateľského prostredia, ktoré problémy treba inovatívne riešiť."

B. HELDES: „O zaplatení projektu vedeckých parkov cez štrukturálne fondy rozhodne ministerstvo školstva. Jeho hovorca Michal KALIŇÁK."

M. KALIŇÁK (telefonát): „Rezort školstva má záujem podporiť tieto dva projekty Slovenskej technickej univerzity."

B. HELDES: „Na každý vedecký park pôjde 40 miliónov eur. S realizáciou projektov by sa mohlo začať v tomto roku. Dokončené budú v roku 2015. Branislav HELDES, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK