Výstavbu CEITEC-u odštartovalo položenie základných kameňov

14. 12. 2012

Spracovala: Mgr. I. Molnárová

Dňa 24. 9. 2012 začala výstavba Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEITEC. Je jediným výskumným centrom v Českej republike, ktoré umožňuje prepojenie vied o živote a o neživej prírode. Súbežne sa budú stavať nové budovy v dvoch lokalitách Brna: v Univerzitnom kampuse Bohunice, Masarykovej univerzity (MU) a v kampuse Vysokého učení technického (VUT) Pod Palackého vrchem. Do nových laboratórií s celkovou rozlohou 25 000 m2 sa vedci presťahujú koncom roka 2014. Dotáciu 5,24 miliárd korún na vybudovanie CEITEC-u získali brnianske vysoké školy a výskumné inštitúcie z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

V nových pavilónoch bude vedcom slúžiť unikátne vybavené laboratórne zázemie, ktorého súčasťou budú i tzv. zdieľané laboratóriá, využívané vo viacerých vedných odboroch. Zázemie nových laboratórií skvalitní aj štúdium magisterských a doktorských programov vo vybraných odboroch, nakoľko ich študenti budú mať prístup k najnovším poznatkom a najmodernejšiemu vybaveniu. Mladí vedci tak budú mať možnosť zapojiť sa do práce špičkových vedeckých tímov už počas štúdia. V rámci spoločných inovatívnych projektov budú mať prístup k technológiám v CEITEC-u  aj firmy.

Dve nové budovy CEITEC-u  Masarykovej univerzity s rozlohou takmer 7000 m2 budú slúžiť pre laboratóriá, výukové priestory  a vyrastú v Univerzitnom kampuse Bohunice. Väčší z pavilónov bude mať atypický eliptický pôdorys s vnútorným zastrešeným átriom. Miesto v ňom nájdu  pracoviská pre výskumné programy: štruktúrna biológia, genomika a proteomika rastliných systémov, molekulárna medicína a výskum mozgu a ľudskej mysle.  Súčasťou rozšíreného prvého podzemného poschodia bude aj výskumný skleník a rastové klimatické komory, tzv. fytotróny. V celom areáli bude umiestnených sedem zdieľaných laboratórií s prvotriednymi prístrojmi, ako napr. spektrometre nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), ktoré slúžia na štúdium 3D štruktúry látok na atomárnej úrovni alebo elektrónové mikroskopy. Tie umožnia študovať bunkové štruktúry a ďalšie javy na makromolekulárnej úrovni s veľmi vysokým rozlíšením.

Štyri pavilóny s celkovou rozlohou 14 000 m2 budú postavené v kampuse VUT Pod Palackého vrchem.  V nich budú sídliť pracoviská výskumných programov. Stavba CEITEC-u VUT je jedinečnou rozsahom tzv. čistých priestorov s rozlohou 1050 m2. Pohyb ľudí v týchto priestoroch vyžaduje zvláštne vybavenie, napr. špeciálne obleky, rúška, okuliare, kukly, obuv atď.

CEITEC – Stredoeurópsky technologický inštitút

CEITEC je centrom vedeckej excelentnosti  v oblasti vied o živej prírode a pokročilých materiáloch a technológií,  ktorého hlavným poslaním je vybudovanie významného európskeho centra vedy a vzdelanosti so špičkovým zázemím a podmienkami pre najlepších vedeckých pracovníkov v Brne. CEITEC je výsledkom spolupráce šiestich brnianskych univerzít a výskumných inštitúcií Masarykovej univerzity, Vysokého učení technického v Brne, Mendelejovej univerzity v Brne, Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, Výskumného ústavu veterinárneho lekárstva a Ústavu fyziky materiálov Akadémie vied ČR. Základné stavebné jednotky centra tvorí 64 výskumných skupín, ktoré sú sústredené do siedmich výskumných programov.

Zdroj:  http://www.jic.cz                                                                             

Kľúčové slová:
technológia, výskum

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK