Plastové karty

14. 11. 2012

Voľne preložila a spracovala Janka Némethyová

Vďaka technologickému postupu sa čoraz viac stretávame v rôznych oblastiach nášho života s plastovými kartami. Technológie potlače plastových kariet dnes umožňujú vytvoriť rýchlo a jednoducho karty biele, farebné, s potlačou, s čipom obsahujúcim rôzne informácie, či s hologramom alebo bezpečnostné s magnetickým pásikom.

Plastové karty v každodennom živote

V maloobchode sú často čipové karty používané ako zákaznícke karty. Spotrebiteľ zbiera bonusové body, ktoré sa hromadia na čipovej karte.  Nazbierané body je možné použiť ako zľavu v tom istom obchode. Obzvlášť veľký ohlas majú zákaznícke karty v potravinových reťazcoch a drogériách. Pre spotrebiteľa je zbieranie bonusových bodov výhodné a pohodlné.

Aj v gastronómii sa čoraz častejšie používajú členské preukazy. Na diskotéke alebo v reštaurácii si môžu návštevníka overiť alebo ho priamo usmerniť.  V mnohých reštauráciách sa plastové karty dajú použiť aj na platenie. Skonzumované jedlo alebo nápoj sa zaznamenajú na čip a pri odchode z reštaurácie nasleduje platba pomocou karty. Takto je možné platbu zjednodušiť.

Vo firmách sú už po mnohé roky používané snímače kariet, vďaka ktorým sú zamestnanci ľahko identifikovaní  a nepovolané osoby môžu byť  rýchlo odhalené a vyhostené.

Zariadenia na výrobu kariet sa enormne rozvíjajú. Plastové karty je možné vytvoriť v rôznych formách a farbách. K tomu zodpovedajú farbiace pásky,  umožňujúce individuálnu tvorbu a úpravu kariet. Vďaka zlepšeniu technológie tlačiarenskej techniky sa dá v krátkom čase vytlačiť veľké množstvo rôzneho druhu kariet.

Možnosti využitia kariet

Plastové karty sa využívajú za rôznym účelom ako: zákaznícke karty, vizitky, telefónne karty, návštevnícke karty, vstupné karty a iné.

Rôzne varianty kariet

obr. 1   obr. 2    obr. 3   obr. 4

 

obr. 5 

 

Zdroj:  InnovationRelay.net, http://www.innovationrelay.net/einsatz-von-plastikkarten/

Zdroj obrázkov: HEIDEN-SECURIT, http://www.heydensecurit.de/Plastikkarten

 

Kľúčové slová:
plasty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK