Bioterapeutické metódy v praxi ─ výstava v CVTI

13. 11. 2012

Mgr. Mária Izakovičová

V prvom čísle nášho bulletinu sme vám predstavili projekt Ústavu zoológie SAV Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení .  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti  (NCP VaT) s Ústavom zoológie SAV   spoločne pripravili výstavu pod názvom Bioterapeutické metódy v praxi, ktorá sa zrealizovala v Centre vedecko-technických informácií SR  v období od 28. 9. 2012 do 14. 12. 2012 spolu so sprievodnými aktivitami.

Cieľom výstavy bolo predstaviť bioterapie ako významný doplnkový alebo alternatívny spôsob liečby viacerých závažných ochorení s vysokým stupňom účinnosti (Larválna terapia, Ichtyoterapia, Hirudoterapia a Apiterapia). Viac sa o tom dočítate v našom článku Návšteva nového  Bioterapeutického zariadenia v Bratislave, zverejnenom v TTb bulletine č. 1.

Výstava bola slávnostne otvorená dňa 27. 9. 2012 v priestoroch CVTI SR ako súčasť prednášky Tropické choroby a bioterapeutické metódy v praxi  na popularizačnom podujatí Veda v CENTRE.
Na pozvanie RNDr. Milana Kozánka, CSc., riaditeľa Ústavu zoológie SAV,  sa na otvorení zúčastnila pani Dr. Grace MURILLA , riaditeľka Kenya Agriculture Research Institute – Tsetse & Trypanosomosis Research Centre. Tento inštitút s polupracuje na rôznych projektoch práve aj s Ústavom zoológie SAV. Čestným hosťom bol aj RNDr. Peter Takáč, CSc. ,(Scientica, s. r. o. , Ústav zoológie SAV), ktorý bol garantom výstavy a našim sprievodcom aj pri návšteve Bioterapeutického zariadenia v priestoroch nemocnice svätého Michala v Bratislave, kde sa tieto metódy zavádzajú do praxe. Záujem o výstavu prejavili nielen dospelí, ale  aj stredoškoláci, ktorí sa zúčastnili ďalšej aktivity k výstave, Bratislavskej vedeckej cukrárne, dňa 16. 10. 2012.  Na tomto podujatí odznela taktiež prednáška zameraná práve na túto problematiku.

Výstava Bioterapeutické metódy v praxi trvala do 14. 12. 2012, avšak živé exponáty (muchy tse-tse, rybičky Garra rufa, larvy múch Lucilia sericata, ako aj samotné muchy) boli vystavené iba do konca októbra 2012.

Výstava je ďalším podujatím v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“  a bola sprístupnená odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom období v čase od 9.00 do 16.00 hod. (pondelok, streda a piatok) a pre veľký záujem bola sprístupnená verejnosti aj  čase od 9.00 do 18.00 hod. (utorok a štvrtok) v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Fotografie z výstavy v CVTI SR: Ing. Alena Oravcová

 

 

Kľúčové slová:
výstavy

Priemyselné odvetvia:
Biotechnológie

Návšteva nového Bioterapeutického zariadenia v Bratislave

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK