BIC Bratislava Databáza technologických ponúk a požiadaviek – BBS

15. 11. 2012

Logo BIC Btaislava spol. s. r. o.Spracovala Janka Némethyová

Spoločnosť BIC Bratislava (Business and Innovation Centre) od roku svojho založenia 1991 zameriava svoju aktivitu na inovácie v malých a stredných firmách. Cieľovou skupinou sú malé a stredné firmy, ktoré majú záujem o inováciu svojich výrobkov či technológií, s využívaním nových zdrojov poznatkov.

Ponuka služieb BIC zahŕňa podnikateľské poradenstvo, financovanie, špecifické informácie o možnostiach využívať podporné iniciatívy Európskej únie (EÚ) vrátane finančných programov, pomoc pri transfere technológií v rámci EÚ, informácie o národných podporných programoch,  sprostredkovanie kontaktov, až po špecifické nástroje na podporu inovácií v jednotlivých regiónoch Slovenska. BIC je členom viacerých medzinárodných sietí, okrem iných EEN – Enterprise Europe Network – iniciatíva EÚ na podporu inovácií v podnikaní, EBN – European Business and Innovation Centres Network – európska sieť podnikateľských inkubátorov, a ďalších.

Na nadviazanie kontaktov a vytvorenie partnerstiev využíva sieť Enterprise Europe Network elektronickú online databázu technologických ponúk a požiadaviek, marketing výstupov výskumno-vývojových prostriedkov.

Obsahom databázy technologických ponúk a požiadaviek (Bulletin Board Service – BBS) sú technologické ponuky a požiadavky vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe (na Slovensku prostredníctvom koordinátora siete BIC Bratislava) a partnerské organizácie ich distribuujú svojim klientom v danej krajine alebo regióne. Automatický párovací nástroj (Automatic Matching Tool – AMT) v systéme BBS, na základe technologických kľúčových slov a definovaných podmienok pravidelne vyhľadáva relevantné ponuky alebo požiadavky a zasiela ich klientovi na jeho e-mailovú adresu.
Klient, ktorý má záujem o využitie služieb databázy sa musí zaregistrovať. V registračnom formulári zvolí zodpovedajúce technologické odvetvie a kľúčové slovo, na základe ktorých sa k nemu prostredníctvom e-mailu dostanú všetky zverejnené technologické ponuky a technologické požiadavky z danej technologickej oblasti. Zaregistrovaný klient môže v prípade záujmu použiť službu vyhľadávanie v BBS. Vyhľadávanie je jednoduché – zadaním  technologickej ponuky alebo požiadavky alebo kľúčového slova systém zobrazí všetky nájdené popisy technológií. 

Na zadanie ponuky alebo požiadavky  slúži formulár na vkladanie technologických ponúk a formulár na vkladanie technologických požiadaviek. 

Viac informácií o databáze BBS  sa dozviete na webovej stránke Enterprise Europe Network (BIC Bratislava): http://www.een.sk/old/bbs/index.php.
Na stránke nájdete aj registračný formulár.

 

Príklad vyhľadávania v databáze:

Príklad vyhľadávania v databáze

 

Príklad nájdených kontaktov podľa krajiny Germany/kľúčové slovo  Elektronic Engineering:

Príklad nájdených kontaktov podľa krajiny Germany / kľúčové slovo  Elektronic Engineering

 

Databáza výsledkov výskumu a vývoja – RTD Results
http://www.enterprise-europe-network.sk/old/rtd/

Databáza RTD obsahuje výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou úniou prostredníctvom rámcových programov pre výskum a vývoj technológií a informácie o súčasnom stave vývoja technológií vo vybraných oblastiach.

Vyhľadávanie v databáze je jednoduché, stačí zvoliť technologickú oblasť:

       biológia/medicína
       energetika
       životné prostredie
       priemyselné technológie
       informačné a komunikačné technológie 

Príklad vyhľadaných kontaktov z oblasti Biológia/Medicína:

Príklad vyhľadaných kontaktov z oblasti Biológia/Medicína

 

Zdroj: BIC Bratislava / Enterprise Europe Network, http://www.bic.sk/index.php,
http://www.een.sk/old/bbs

 

 

 

Kľúčové slová:
databáza, podnikanie

Databáza pre spoluprácu podnikateľov
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov RPIC

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK