2/2012

Dňa 15. novembra 2012 sa uskutočnilo odovzdanie Hi-Tech centra elektromagnetickej kompatibility (EMC) do pilotnej výskumnej prevádzky.

Slávnostný akt sa konal na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a týmto bola zavŕšená úloha štátneho programu výskumu a vývoja Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility ( číslo úlohy: 2003SP200280202), ktorá bola riešená v rámci tématického programu výskumu a vývoja Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infrakštruktúry.

Dodávateľom riešenia úlohy je Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, zodpovedným riešiteľom doc. Ing. Karol Kováč, PhD., FEI STU v Bratislave.

celý článok

Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ