Výstava v CVTI SR: Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes

16. 08. 2012

PhDr. Marta Bartošovičová

V priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa v dňoch od 6. 6. do 9. 9. 2012 konala výstava pod názvom Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes. Výstavu usporiadalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR v spolupráci s odbornými garantmi a zberateľmi v rámci implementácie projektu Národná infraštruktúra pre transfer technológií Slovenskej republiky (NITT SK).

Slávnostného otvorenia výstavy dňa 6. júna 2012 o 17.00 hod. sa zúčastnili: RNDr. Marta Cimbáková, generálna riaditeľka sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Andrea Putalová, vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ing. Ľubomír Bilský, vedúci kancelárie riaditeľa CVTI SR, Ing. Ján Šebo, predseda Fóra pre komunikačné technológie, Ing. Štefan Holakovský, patentový zástupca a vynálezca, PaedDr. Miroslav Horník, zberateľ rádiotelekomunikačnej techniky a šíriteľ Murgašovho odkazu, Dr. Jozef Vranka, autor životopisnej publikácie o Jozefovi Murgašovi, pán Ladislav Surovčík, starosta Tajova, rodnej obce Jozefa Murgaša, pán Jozef Petrík, farár z obce Tajov, zástupcovia Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, zástupcova Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici a ďalší.

Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu z Oddelenia propagácie vedy a techniky NCP VaT pri CVTI SR. Základ výstavy tvoril odkaz slovenského vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej komunikácie Jozefa Murgaša (1864 – 1929), ktorého patenty v uvedenej oblasti získali uznanie v rámci celého sveta. Výstava obsahovala vývoj komunikačných technológií – drôtového telefónu, rádia, telegrafu, ako aj bezdrôtovú mobilnú komunikáciu. Súčasťou prezentácie bolo premietanie krátkeho filmu o Jozefovi Murgašovi a jeho úspešných vynálezoch pod názvom Vynálezca z Tajova, ktorý zapožičal Rozhlas a televízia Slovenska.

Ing. Ján Šebo, okrem iného, pripomenul, že najznámejší patent Jozefa Murgaša je z 10. mája 1904, a to spôsob prenosu správ, kde bodky a čiarky Morzeovej abecedy nahradil rozdielnou dĺžkou dvoch rôznych tónov. Tým dokázal podstatne skrátiť dĺžku jednotlivých znakov. Druhý patent umožňoval bezdrôtový prenos takto vzniknutých správ nad zemským povrchom. Bolo to zariadenie na prenos správ prostredníctvom systému tónov.

Ing. Štefan Holakovský, vynálezca, pôvodca 30-tich patentov, zakladajúci člen časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré vydáva Úrad priemyselného vlastníctva v SR. Je zberateľom rádiotelekomunikačnej techniky. Zo svojej rozsiahlej zbierky zapožičal na výstavu v CVTI SR 30 exponátov.

Dr. Jozef Vranka, autor životopisnej publikácie o Jozefovi Murgašovi, hovoril najmä o tom, ako sa dostal k napísaniu knihy Z doliny prerástol hory. Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec, vynálezca..., ktorá vyšla vo Vydavateľstve ARIMES v r. 2004.

V Tajove sa nachádza Pamätná izba Jozefa Murgaša, ktorá je umiestnená v pamätnom dome národovca Jozefa Gregora Tajovského. Tento pamätný dom je v správe Literárneho a historického múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá na výstavu zapožičala dva modely Murgašových patentov. Starosta obce Tajov Ladislav Surovčík aj v mene Tajovčanov vyzdvihol aktivity Jána Šebu, ktorý sa zaslúžil o zozbieranie veci umiestnených v Tajovskom dome, vrátane dvoch patentov umiestnených na tejto výstave. Prítomných pozval do Tajova, aby si prišli pozrieť celú expozíciu. Viac informácií o Pamätnej izbe Jozefa Murgaša v obci Tajov, ktorá sa nachádza v Pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského v Tajove.

Mgr. Jozef Petrík, okrem iného, informoval, že Jozef Murgaš sa roku 1896 usadil v USA v slovenskej osade Wilkes - Barre, v štáte Pensylvánia. V roku 1908 tam vybudoval slovenskú farnosť, kostol, školu, faru, kláštor a park. V súčasnosti je už kostol zatvorený, pretože farnosť bola zrušená a pričlenená k poľskej farnosti. Apeloval, aby sme sa na Slovensku snažili urobiť všetko preto, aby bolo čo najviac takýchto výstav, aby bol Jozef Murgaš v učebných osnovách, aby sme mu postavili pamätníky, pomenovali po ňom ulice, školy atď.

PaedDr. Miroslav Horník, zberateľ rádiotelekomunikačnej techniky, nadšenec a šíriteľ odkazu Jozefa Murgaša, popísal animačný program na výstave, a to nadviazanie rádioamatérskeho spojenia. Pripomenul, že v Bratislave je Rádioklub Jozefa Murgaša a táto výstava dáva impulz k tomu, aby bola jeho činnosť obnovená. Na výstave prezentoval 6 vlastných modelov, medzi ktorými bol aj model anténovej veže, ktorej originál postavila spol. Universal Aether Telegraph Company vo Wilkes Barre v r. 1905 pre pokusy Jozefa Murgaša. Vlastníkom tohto modelu je Fórum pre komunikačné technológie.

Výstava Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes nadväzuje na výstavu z roku 2011, venovanú Aurelovi Stodolovi. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR chce postupne predstaviť významných slovenských vedcov a technikov.


Video súbory k článku

Komentáre

 
 
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ