Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

19. 08. 2012

Spracovali: Mgr. I. Molnárová, Mgr. O. Števková 

BVR’s Guide to Intellectual Property Valuation

BVR’s Guide to Intellectual Property Valuation
2009 Edition Portland: Business Valuation Resources, 2009. 200 s. (Príručka  BVR – Business Valuation Resources, zameraná na ohodnocovanie duševného vlastníctva)

Publikácia prináša prehľad o množstve povinných postupov, ktoré treba dodržiavať pre dôveryhodné a obhájiteľné ohodnocovanie duševného vlastníctva.

Patent Searching. Tools & Techniques

Patent Searching. Tools & Techniques
Hoboken: John Wiley and Sons, 2007. 188 s. (Vyhľadávanie patentov. Nástroje a postupy)

Existujú rôzni poskytovatelia bezplatných patentových databáz. Cieľom tejto publikácie je názorne ukázať efektívne postupy vyhľadávania patentov v nich.

Technology Licensing

Technology Licensing
Corporate Strategies for Maximizing Value New York, John Wiley and Sons, 1996. 305 s. (Udeľovanie licencií pre technológie. Spoločné stratégie pre maximalizáciu hodnoty)

Publikácia prináša prehľad o stratégiách udeľovania licencií pre technológie v niektorých najlepších korporáciách vo svete.

Biodesign: the Process of Innovating Medical Technologies.

Biodesign: the Process of Innovating Medical Technologies
Editors: Stefanos Zenios ... (et al). Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 742 s. (Biodesign: proces inovácií technológií v medicíne)

Publikácia poskytuje poznatky o procese inovácií technológií v medicíne, možnosti ich uplatnenia na trhu.

MATLAB : a Practical Introduction to Programming and Problem Solving / Stormy Attaway.

MATLAB a Practical Introduction to Programming and Problem Solving 
Stormy Attaway. Amsterdam : Elsevier, 2011. 518 s.

MATLAB: praktický úvod do programovania a riešenie problémov

Intellectual Property Management: a Guide for Scientists, Engineers, Financiers, and Managers / Claas Junghans, Adam Levy.

Intellectual Property Management: a Guide for Scientists, Engineers, Financiers, and Managers
Claas Junghans, Adam Levy.  Weinheim: Wiley-VCH, 2006. 170 s. (Manažment duševného vlastníctva: príručka pre vedcov, technikov, ekonómov a manažérov).

Základy práva duševného vlastníctva, stratégie jeho komercializácie. Právny systém ochrany duševného vlastníctva v Európe v porovnaní s právnym systémom USA.

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. 

  

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK