Databáza pre spoluprácu podnikateľov

15. 09. 2012

Logo Enterprise Europe Network

Spracovala Janka Némethyová

Databáza pre spoluprácu podnikateľov – Business Cooperation Database (BCD) je elektronický systém vytvorený a spravovaný Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a je určený pre podporné inštitúcie pre podnikanie a podnikateľov. Systém  už od 1973 umožňuje vyhľadávanie kooperačných partnerov v takmer 50 štátoch sveta a dnes ho už využíva takmer 600 partnerov siete Enterprise Europe Network v Európe.

Databáza ponúka zverejnenie profilu firmy v databáze, získavanie kontaktov na zverejnené ponuky zahraničných podnikateľov a umožňuje podnikateľským subjektom publikovať prístupnou formou svoje ponuky na spoluprácu.

Podnikateľ resp. zástupca firmy by mal mať jasnú predstavu o požadovanej spolupráci a ovládať jazyk krajiny, s ktorou má záujem spolupracovať.

Pre zverejnenie požiadavky je nutné vyplniť formulár a uviesť štáty, do ktorých chce záujemca svoju žiadosť adresovať.

Žiadosť o zaslanie profilu firmy do databázy, resp. zaslanie kontaktu na spoločnosť uvedenú pod príslušným číslom CP (Co-operation Profile – Kooperačný profil) je možné zaslať na adresy:

 • BIC Bratislava
      
  (Zuzana Veliká, tel. 02/54 41 75 15, kontaktný formulár)
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
      
  (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)
 • Slovenská obchodná a  priemyselná komora
      
  (Daniela Širáňová, tel. 02/54 43 32 72, kontaktný formulár)
 • Regionálne poradenské a  informačné centrum - RPIC Prešov
      
  (Mária Radvanská, tel. 051/75 60 330, kontaktný formulár)
 • BIC Group
      
  (Lucia Dávidová, tel. 02/5441 1192, kontaktný formulár)

 

Na webovej stránke Enterprise Europe Slovensko sa v intervaloch dvoch týždňov zobrazujú aktuálne ponuky na kooperáciu v slovenskom jazyku a ponuky z datábazy BCD v anglickom jazyku.

Zdroj: Enterprise Europe Network
http://www.enterprise-europe-network.sk/?services_13/1008

 

Spracovala Janka Némethyová

 

Kľúčové slová:
databáza, malé a stredné podnikanie

Technologický inštitút SAV
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov RPIC

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK