Českí vedci – súčasť európskej siete centier pre štruktúrnu biológiu

07. 08. 2012

Spracovala: Mgr. I. Molnárová

Prevrat v biomedicínskych vedách je zase o krok bližšie, nakoľko začala fungovať nová európska infraštruktúra pre oblasť štruktúrnej biológie – Instruct. Stredoeurópsky technologický inštitút, Masarykova univerzita (CEITEC MU) k projektu pristupuje ako jediný partner za Českú republiku. Česko je pritom medzi prvými ôsmimi štátmi, ktoré zakladajú Instruct. Vďaka tomu všetci českí vedci z odboru štruktúrnej biológie budú môcť využívať jedinečnú technológiu a unikátne zariadenie vo všetkých zapojených štátoch. Štatút pridruženého národného centra Instruct bude mať pritom Česká integrovaná infraštruktúra pre štruktúrnu biológiu, ktorá spája Laboratóriá štruktúrnej biológie CEITEC a Centrum molekulárnej štruktúry centra BIOCEV.

„Európski biológovia doteraz nemali združený prístup k všetkým technológiám a informáciám, potrebným pre svoj výskum. Prepojením rôznych disciplín, technológií a expertov v oblasti štruktúrnej biológie prispeje Instruct k pretvoreniu vízie skutočne integrovanej štruktúrnej biológie na realitu“, uviedol riaditeľ Instructu prof. Dave Stuart z Oxfordskej univerzity.

Celkovo osem štátov – Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Holandsko, Portugalsko a Veľká Británia podpísali v Bruseli dohodu, na základe ktorej vznikla výskumná infraštruktúra Instruct.  Vedci zo zapojených krajín tak budú môcť využívať najpokročilejšie technológie, akými sú napr. príprava vzoriek pre kryo-elektrónovú tomografiu pomocou iontových paprskov, ktorá bola vyvinutá v nemeckom biochemickom ústave Maxa Plancka v Mníchove alebo automatizované systémy expresie v cicavčích bunkách z britského Oxfordu. Za Českú republiku členstvo oficiálne podpísal Stredoeurópsky technologický inštitút, Masarykova univerzita (CEITEC MU), avšak výhody, vyplývajúce z členstva sa vzťahujú na celú českú vedeckú komunitu.

 

Zdroj: http://ctt.muni.cz                                                                           

Kľúčové slová:
technológia, biomedicína

Priemyselné odvetvia:
Biotechnológie

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK