1/2012

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí - z konferencie NITT SK 2011

V rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK usporiadalo Centrum vedecko-technických informácií SR dňa 11. 10. 2011 Konferenciu NITT SK 2011: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Konferencia bola s medzinárodnou účasťou.

S úvodnými príhovormi vystúpili: RNDr. Marta Cimbáková, generálna riaditeľka Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR3 (CVTI SR). Konferenciu moderoval Ing. Ľubomír Bilský z CVTI SR.

celý článok

Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ