Európske fórum vedy, výskumu a inovácií v Kodani

08. 08. 2014

Preložila a spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Logo Európske fórum vedyV dánskom hlavnom meste Kodaň sa v dňoch od 21. do 26. júna 2014 uskutočnila najväčšia a najprestížnejšia vedecká konferencia v Európe – Otvorené fórum európskej vedy 2014 (Euroscience Open Forum 2014/ESOF 2014).

Prvé stretnutie tohto typu sa konalo v Štokholme v roku 2004, neskôr  to bol Mníchov (2006), Barcelona (2008), Turín (2010) a Dublin (2012). Kodani bola udelená česť, hostiť ESOF v roku 2014, po otvorenom výberovom konaní. Manchester bude hostiteľom takéhoto podujatia   v roku 2016.

Podujatie slávnostne otvorili: dánska kráľovná Margaréta II., predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a dánska ministerka vyššieho vzdelávania a vedy Sofie Carstenová Nielsenová, prof. Klaus Bock a prezident  EuroScience prof. Lauritz Holm-Nielsen.

Spolu so Severoamerickým vedeckým fórom Advancing Science, Serving Society, Meeting Global Challenges: Discovery and Innovation, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2014 v Chicagu, je považované toto fórum za najväčšie na svete so širokospektrálnym pokrytím všetkých oblastí výskumu a inovácií.

ESOF 2014 predstavuje unikátnu otvorenú platformu na vedecké diskusie o európskom a globálnom výskume a inováciách na všetkých ich úrovniach s výnimočnou príležitosťou pre vedúcich i mladých vedeckých pracovníkov a podnikateľov s  využitím pre nadväzovanie spolupráce a budúcich partnerstiev efektívnym prepojením vedy s podnikmi a s občianskou spoločnosťou.

ESOF 1014 prináša v tomto roku heslo  „Veda budujúca mosty“ (Science Building Bridges). Podujatie patrilo medzi prierezové a multidisciplinárne podujatie s vysokým potenciálom vytvárania nových efektívnych kontaktov a partnerskej spolupráce, čo vytvára vhodný rámec pre podporu plnenia cieľov medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií SR vo vzťahu k Dánsku a EÚ. Konferencia sa tiež zamerala na hlavné súčasné vedecké výzvy so zahrnutím tém: energetiky, klímy, potravín, zdravia a iných oblastí od „Zelenej ekonomiky“ až po „Revolúciu myslenia.“

Na programe konferencie boli rôznorodé aktivity:

– programy s vedeckým zameraním formou worshopov, seminárov, diskusií  o posledných výdobytkoch vedy a najnovších technológiách

– mediálne programy zamerané na podporu vedeckej komunikácie

– kariérny program pre mladých výskumníkov     

– program Science-2-Business zameraný na základný výskum s prelínaním a transférom vedy do podnikania

– program Science in the City  zase oslovil širokú verejnosť

Na tomto bienále podujatí sa zúčastnilo viac ako 4 500 vedcov, významných EÚ a vládnych predstaviteľov, zástupcov medzinárodných vedeckých médií, študentov a ostatných vedeckých a výskumných predstaviteľov a po prvý raz sa stretli aj vedeckí poradcovia európskych vlád a významná časť členských krajín únie vrátane Slovenska.


Zdroje:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2014/esof/index.cfm

http://esof2014.org/

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK