Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

12. 11. 2014

Mgr. Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

The Essential Guide to USING the WEB for Research

The Essential Guide to USING the WEB for Research
Ford,  Nigel : Los Angeles- SAGE Publications, 2012. 246 s.

Základná príručka o využívaní webu na výskum
Publikácia prezentuje vyhľadávacie nástroje, dostupné na webe, ktoré možno využívať pri zbere informácií, potrebných pre výskum.

Eco-innovation and Sustainability Management

Eco-innovation and Sustainability Management
Bossing, Bart; Kii, Masanobu – New York: Rouledge, 2012. 182 s.

Eko-inovácie a riadenie udržateľnosti
Publikácia definuje ekologické inovácie a riadenie udržateľnosti ako nové iniciatívy v organizácii, ktoré pomáhajú, zlepšujú a obnovujú environmentálnu, spoločenskú a sociálnu kvalitu podnikateľských procesov.

Entrepreneurship in the Global Economy

Entrepreneurship in the Global Economy
Kressel, Henry; Lento, Thomas,V – Cmbridge: Cambridge University Press, 2012. 266 s.

Podnikanie v globálnom hospodárstve
Publikácia prináša informácie o problémoch, ale aj  úspechoch podnikateľov v globálnom hospodárstve.


 

Health Technologies and International Intellectual Property

Health Technologies and International Intellectual Property
Li, Phoebe – Abingdon: Rouletge-Taylor&Francis Group, 2014. 236 s.

Technológie v zdravotníctve a medzinárodné duševné vlastníctvo
Publikácia skúma  úlohy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO), zamerané na podporu harmonizácie bezpečnostných postupov v súvislosti s patentovaním dôležitých farmaceutických výrobkov.

Online Communies and Open Innovation Dahlander, Linus; Frederiksen, Lars; Rullani, Francesco – Abingdon: Rouledge, 2011. 122 s.  Online spoločnosti a otvorené inovácie Online spoločnosti môžu byť dôležitým externým zdrojom inovácií pre tie firmy, ktoré sú schopné mať s týmito spoločnosťami konštruktívny vzťah.

Online Communies and Open Innovation
Dahlander, Linus; Frederiksen, Lars; Rullani, Francesco – Abingdon: Rouledge, 2011. 122 s.

Online spoločnosti a otvorené inovácie
Online spoločnosti môžu byť dôležitým externým zdrojom inovácií pre tie firmy, ktoré sú schopné mať s týmito spoločnosťami konštruktívny vzťah.

Investing in Dynamic Markets

Investing in Dynamic Markets
Kressel, Henry; Lento, Thpmas, V – New York: Cambridge University Press, 2010. 264 s.

Investície do dynamických trhov
Autori publikácie informujú na základe svojich dlhoročných skúseností o kladoch a záporoch pri investovaní do rýchlo sa rozvíjajúcich trhov.

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. Kompletný zoznam publikácií nájdete na stránke NPTT .
Publikácie sú k dispozícii na prezenčné štúdium v študovni špeciálnej literatúry CVTI SR na 4. poschodí.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK