Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prof. Ján Turňa ocenený v Bruseli

09. 01. 2015

Mgr. Július Kravjar
[Julius.kravjar@cvtisr.sk], (autor príspevku je aj autorom nominácie)
Foto: SZ EÚ Brusel – MZV SR

Logo European Projects AwardsMedzinárodné ocenenie z Bruselu pre prof. Turňu za prácu v prospech vedeckej komunity na Slovensku

Dňa 8. októbra 2014 bol v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli ocenený prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR. Stal sa laureátom 4. ročníka ceny European Projects Awards, ktorú organizuje European Project Association (EPA).  

EPA si dala za cieľ vyzdvihnúť osobnosti v rámci Európskej únie realizujúce projekty financované Európskou komisiou s pozitívnym vplyvom na špecifickú komunitu, územie alebo sektor. Kampaň  EPA s názvom Čo robíš... pre lepšiu spoločnosť? bola cielená na zvýšenie povedomia európskej spoločnosti o pozitívnych dopadoch európskych projektov a mala podporiť rast účasti európskej občianskej spoločnosti v iniciatívach, ktoré sú inovatívne a užitočné pre spoločnosť.

V rámci nominačnej kampane, ktorú vyhlásila EPA v prvom polroku 2014, bolo možné nominovať osobnosti na ocenenie prostredníctvom webovej stránky EPA. Nominácia prof. Turňu bola odoslaná do Bruselu 23. 5. 2014 a už 11. 6. 2014 prišla do CVTI SR pozitívna správa.

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave a predseda Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu sa stal laureátom 4. ročníka ceny European Projects Awards, ktorú mu udelila European Project Association.

European Projects Association Advisory Board ocenil výsledky práce prof. Turňu na európskych projektoch.

Vysoko hodnotený bol výnimočný prínos prof. Jána Turňu k rozvoju Európskej únie prostredníctvom realizácie europrojektov a národných projektov zameraných na budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov a ďalších aktivít pre podporu vedy, výskumu, vývoja a vzdelávania v programovacom období 2007 – 2013.

Slávnostné udeľovanie cien a prezentácia excelentnosti ocenených laureátov sa konala 8. 10. 2014 v rámci podujatia Impact of EU regional strategies in South East Europe v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli.

„Riešime projekty, ktoré podporujú služby pre vedeckú komunitu, či už Slovenskú akadémiu vied, vysoké školy a čiastočne aj rezortné výskumné pracoviská. Snažíme sa sprístupniť informácie, ktoré sú pre vedu nutné, niektoré infraštruktúry a aplikačné softvéry," stručne zhodnotil prof. Turňa prínos CVTI SR pre slovenskú vedeckú komunitu.

Toto ocenenie prof. Turňu malo pozitívny ohlas aj na našich najvyšších postoch v Bruseli – prijal ho veľvyslanec pri EÚ Ivan Korčok a aj viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Ocenenie  si prevzalo 12 osobností z 11 členských štátov EÚ.

Tohoroční laureáti European Projects Awards:

 Gian Angelo Bellati, generálny tajomník Unioncamere del Veneto (Taliansko)
Jerald Cavanagh and Padraig Kirby, Institute Librarian and Senior Library of the Limerick Institute of Technology (Írsko)
Anna Maria Darmanin, Chair of the Single Market Observatory of the European Economic and Social Committee (Malta)
Ivan Jakovčić, poslanec Európskeho parlamentu (Chorvátsko)
Peter Kaiser, guvernér Korutánska (Rakúsko)
Gregory Makrides, riaditeľ výskumu a medzinárodných vzťahov University of Cyprus a prezident Cyprus Mathematical Society (Cyprus)
Philippe Mestre, riaditeľ EGTC Eurorégion Pyrénées Méditerranée (Francúzsko/Španielsko)
Niki-Eleni Nomidou, zakladateľ a prezident Sofpsi N. Serron, Association of families for the menthal health of Serres (Grécko)
Erradi Noureddine, predseda  IEA (Belgicko)
Geoffrey Saliba, projektový manažér Malta Business Bureau (Malta)
Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (Slovensko)
Enrique López Veloso, riaditeľ International Office of the University of Santiago de Compostela (Španielsko)

Viac informácií: EUROPEAN PROJECTS AWARDS CEREMONY 2014

poslankyňa EP Iskra Mihaylova, predsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj odovzdáva cenu prof. Jánovi Turňovi
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK