Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Odstránenie baktérií z vodných systémov

11. 11. 2014

Preložila a spracovala: Mgr. Iveta Molnárová

Škodlivé baktérie možno odstrániť z vodných systémov pridaním iónov medi a striebra. Na základe projektu SILCO bolo vyvinuté inovatívne monitorovacie zariadenie, ktoré sníma proces eliminácie bakteriálnych komunít, známych ako biofilm a nebezpečné baktérie, z vodných systémov pitnej vody.

ilustračný obrázok

„Rozhodli sme sa vyvinúť senzor, ktorý rýchlo a lacno meria obsah medi, striebra a iných kovov vo vode“, uvádza Peter van der Linde, riaditeľ spoločnosti Holland Watertechnology (HWT), zodpovednej zo vývoj senzora počas trvania projektu a súčasný dodávateľ.

Zároveň vysvetľuje, že kontaminácia pôdy bola v osemdesiatych rokoch minulého storočia vážnym problémom. „Poznatky, ktoré sme zhromažďovali celé roky, nás viedli k výskumu a vývoju našej technológie BIFIPRO®, ktorá využíva ionizáciu medi a striebra na odstránenie  biofilmu a baktérií legionella z vodných systémov“, uvádza Peter van der Linde.  Projekt SILCO začal v r. 2009 a podieľali sa na ňom spoločnosť HWT, jej partnerské podniky  v Holandsku, Grécku, na Slovensku a univerzity v Taliansku a Nemecku. Po období intenzívneho testovania v laboratóriách bol prvý prototyp nainštalovaný  v júli  2011 v kúpeľoch na Slovensku.

Systém BIFIPRO® uvoľnuje ióny medi a striebra do vody, čím eliminuje biofilm, živnú pôdu pre škodlivé baktérie typu legionella. Systém je vybavený senzorom, ktorý presne monitoruje hladinu koncentrácií iónov medi a striebra vo vodných zdrojoch a zariadeniach.

Pán Peter van der Linde vysvetľuje, že množstvá medi a striebra sú monitorované v reálnom čase v Holandsku.  Ich množstvá, uvoľnené do vody, sú okamžite známe, ich  koncentráciu možno v prípade potreby diaľkovo upraviť. Pred vývojom SILCO®sensor-u bolo treba vzorky vody odobrať a analyzovať. Celý proces trval niekoľko dní a bol veľmi zložitý a nákladný. Pán van der Linde zdôraznil  prínosy systému BIFIPRO® pre životné prostredie.

Spoločnosť HWT sa môže pochváliť viac než 180 odberateľmi z rôznych oblastí – zdravotná starostlivosť a starostlivosť o starých ľudí, hotely, kúpaliská, kúpele a chladiace veže. Záujem o projekt prejavili inštitúcie z  celého sveta. Spoločnosť uvádza, že trhová hodnota systému na obdobie 2013 – 2017 predstavuje 10 – 15 mil. eur.

Pán van der Linde ďalej uvádza, že neustály vývoj  systému BIFIPRO® posilnil vedúcu pozíciu ich spoločnosti na trhu a priniesol nové príležitosti. Projekt síce skončil pred viac než jedným rokom, ale spoločnosť prepojila príbuzné technológie s produktom SILCO a jej cieľom je zdokonaliť senzor a overiť jeho výkon v drsných pracovných podmienkach.

Pán van der Linde informuje o vzniku nových partnerstiev a samostatnej spoločnosti, ktorá bude zodpovedná za ďalší vývoj a komerčné využitie tejto technológie.

Viac informácií 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK