Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Mgr. Miroslav Kubiš

20. 01. 2015

Mgr. Miroslav KubišMilí čitatelia,

v závere roka zvykneme hodnotiť, čo sa nám za uplynulých dvanásť mesiacov podarilo, čo menej a aké sú výzvy do ďalšieho obdobia.

Rekapitulácia v  poslednom čísle bulletinu v roku 2014 nás zavedie na v poradí už štvrtú Konferenciu NITT SK – transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.  Okrem slovenských odborníkov sme na nej tradične privítali aj významných hostí zo zahraničia. V panelovej sekcii boli prezentované nové slovenské technológie a vynálezy. Každým rokom sa snažíme prinášať aktuálne témy a každý rok nás presviedča, že transfer technológií je predmetom živej diskusie na domácej i zahraničnej pôde.  

V novembri odštartovala svoju premiéru TransTechBurza. Na prvej slovenskej burze inovácií odzneli nielen prezentácie o budovaných vedeckých parkoch a centrách, ale aj množstvo vzájomných rozhovorov v rámci bilaterálnych rokovaní medzi vedeckou komunitou a súkromnou sférou. Sme radi, že sa CVTI SR, v rámci projektu NITT SK, mohlo podieľať na organizovaní tohto podujatia, ktoré aj podľa odozvy účastníkov má potenciál stať sa významným podujatím spájajúcim „dva svety“ – vedu a prax. To znamená, že premiérou všetko len začína. 

K významným, už etablovaným podujatiam určite patrí Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Široké spektrum podujatí, od odborných po popularizačné, bolo i tento rok dôkazom, že veda a technika je určená všetkým a môže si s ňou „tykať“ každý.

Nie každý však môže získať významné ocenenie v tejto oblasti. Ocenenia, ako Cena za vedu a techniku, Cena Jána Bahýľa či Cena za transfer technológií dokazujú, že aj na Slovensku máme šikovných ľudí, ktorí si zaslúžia, aby ich práca bola nielen povšimnutá, ale i patrične ohodnotená.

Popýšiť sa môžeme  aj úspechom nášho generálneho riaditeľa CVTI SR prof. Jána Turňu. V októbri si priamo v Európskom parlamente v Bruseli prevzal cenu European Projects Awards za významný prínos pri realizácii europrojektov. 

Okrem  návratov k rôznym podujatiam a oceneniam nájdete v aktuálnom čísle samozrejme aj odborné  články. V rámci rubriky Rozhovor sa venujeme Európskemu stredisku porušovania práv duševného vlastníctva zameraného na boj proti falšovaniu a pirátstvu. O svoje skúsenosti s transferom technológií sa v rubrike Zo života centier TT  podelila tento raz Prešovská univerzita, kde sa transfer technológií spája s humanitnými vedami. Za zahraničnými inšpiráciami v oblasti transferu technológií sme zamierili na Kodanskú univerzitu v Dánsku.

Milí čitatelia a spolupracovníci, dovoľte mi na prahu nového roka zaželať vám mnoho osobných a pracovných úspechov, ktoré budú pre vás dôvodom na úsmev a spokojnosť.  

Budeme radi, ak aj v roku 2015 budeme vašimi spoločníkmi pri získavaní informácií z oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva.   

Prajem Vám príjemné a inšpiratívne čítanie nášho bulletinu.

Mgr. Miroslav Kubiš,
projektový manažér NITT SK   

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK