Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

GEO-DH projekt

27. 11. 2014

AGE_ logoHlavným cieľom projektu GEO-DH je podporiť využitie geotermálnej energie pre potreby vykurovania a súčasne nahradiť používanie fosílnych palív v centrálnom zásobovaní teplom (CZT). Tento cieľ je spojený s dlhodobou víziou zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie pre účely vykurovania do roku 2020, a to prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia systémov centrálneho vykurovania v oblastiach bohatých na geotermálnu energiu. Očakávanými výstupmi projektu sú významné úspory primárnych energetických zdrojov a zaistenie bezpečnej dodávky energií prostredníctvom nahradenia importovaných fosílnych palív. Projekt bol schválený Európskou komisiou ako excelentný v rámci schémy Competitiveness and Innovation (CIP) – Intelligent Energy Europe (IEE) (Konkurencieschopnosť a inovácie - Inteligentná energia pre Európu). Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke projektu http://geodh.eu/.

Význam pre Slovensko

Počas 30 mesiacov implementácie bude projekt GEO-DH zameraný na posilňovanie trhu geotermálnych systémov diaľkového vykurovania vo vybraných členských štátoch, najmä v strednej a východnej Európe (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko ). Cieľom projektu je pokryť veľký počet krajín v EÚ, v tejto oblasti, ktorá je bohatá na stredne- a nízko-entalpické zdroje geotermálnej energie. Tieto zdroje sú umiestnené v niekoľkých sedimentárnych oblastiach, ako napríklad Panónska panva, Karpatská kotlina atď. Na Slovensku bude tieto aktivity zastrešovať Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO, ktorá je členom 10-členného projektového konzorcia. Medzi jej hlavné úlohy v projekte patrí poskytnutie geotermálnej expertízy a skúseností subjektov pôsobiacich na Slovensku a tiež šírenie výstupov projektu medzi svojimi členmi a partnermi. Agentúra je zodpovedná aj za organizovanie konferencií a workshopov s tematikou projektu, prípravu informačných brožúr a mediálnu prezentáciu výsledkov projektu.

 

Zdroj:

http://www.ageo.sk/geodh/

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK