Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Bývalí finalisti ceny Európsky vynálezca Shuji Nakamura a Stefan Hell získali Nobelovu cenu

12. 12. 2014

Spracovala Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Shuji Nakamura (USA; pôvodom Japonec) a Stefan Hell (Nemecko) sa pripojili k Petrovi Grünbergovi (Nemecko) a ako finalisti ceny Európsky vynálezca sa stali laureátmi Nobelovej ceny.

Dvoch bývalých finalistov súťaže o cenu Európsky vynálezca vyhlásil v októbri tohto roka Nobelov výbor Kráľovskej švédskej akadémie vied za laureátov Nobelovej ceny 2014. Finalista ceny Európsky vynálezca 2007 Shuji Nakamura získal Nobelovu cenu za fyziku a finalista ceny Európsky vynálezca 2008 Stefan Hell za chémiu. Slávnostné odovzdanie cien sa bude konať 10. decembra v Štokholme.

Nobelov výbor ocenil Shuji Nakamuru spoločne s Japoncami Isamu Akasakim a Hiroshi Amanom za ich vynález vysoko účinných modrých diód emitujúcich svetlo (LED). S. Nakamura bol za tento vynález vybraný Európskym patentovým úradom (EPÚ) za finalistu ceny Európsky vynálezca 2007 v kategórii Neeurópske krajiny.1
Stefan Hell spolu s Ericom Betzigom a Williamom E. Moernerom získali Nobelovu cenu za vývoj mikroskopu s vysokým rozlíšením (Stimulated Emission Depletion – STED). Za priekopnícku prácu pri vývoji tohto mikroskopu sa S. Hell stal finalistom ceny Európsky vynálezca 2008 v kategórii Celoživotné dielo.2

Cenu Európsky vynálezca udeľuje EPÚ každoročne od roku 2006 v piatich kategóriách pre jednotlivcov a tímy, ktorých priekopnícke vynálezy poskytujú odpovede na výzvy súčasnej doby, a tým prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnemu pokroku a k prosperite.

S. Nakamura a S. Hell nie sú prvými finalistami ceny Európsky vynálezca, ktorí získali Nobelovu cenu. V roku 2007 bola udelená nemeckému fyzikovi Petrovi Grünbergovi a Francúzovi Albertovi Fertovi za objav gigantickej magnetorezistencie (využíva sa v pevných diskoch počítačov a iných digitálnych zariadení a umožňuje zásadný nárast ich úložnej kapacity; pozn. red.) po tom, čo P. Grünberg získal cenu Európsky vynálezca v roku 2006 v kategórii Univerzity a výskumné ústavy.3

Shuji Nakamura vytvára svet farieb

Vynálezom modrých svietiacich diód (LED – Light Emitting Diode) S. Nakamura a jeho kolegovia prispeli k vývoju rôznofarebných LED, modré diódy sú totiž ľahko kombinovateľné so zelenou a žltou LED, ktoré už nejaký čas existovali. Modrá LED umožnila vytvoriť jasné a energeticky úsporné biele diódy, ktoré sa stali súčasťou každodenného technického vybavenia domácností a využívajú sa v mnohých výrobkoch – od mobilných telefónov, semaforov až po displeje na letiskách a železničných staniciach (pozri európsky patent EP92310132).

Shuji Nakamuru modré diody

Shuji Nakamura – ocenený vynálezca a jeho vynález

Potenciálna úspora energie pri použití LED žiaroviek je obrovská. V súčasnosti sa na osvetlenie využíva 20 % vo svete vyrobenej elektriny. Anglický ústav fyziky vypočítal, že optimálnym využitím LED osvetlenia by sa tieto náklady mohli znížiť na 4 %. Okrem toho sú LED žiarovky dostatočne efektívne aj pri využití solárnej energie a podľa rozhlasovej a televíznej spoločnosti BBC by mohli pomôcť viac ako 1,5 miliarde ľudí, ktorí nemajú v súčasnosti prístup k elektrickým rozvodným sieťam.

STED mikroskop Stefana Hella rozbíja vizuálnu bariéru

Ďalší priekopnícky čin sa viaže ku klinickej mikrobiológii. V roku 2001 prišiel s revolučným STED mikroskopom profesor Stefan Hell z Inštitútu Maxa Plancka v nemeckom Göttingene. Aj keď sa , S. Hell vyvíjal svoj svetelný mikroskop ďalej a s oveľa vyšším rozlíšením, ako si kto kedy vedel predstaviť(pozri európsky patent EP0801759).
Vďaka mikroskopu je možné pozrieť sa hlboko dovnútra živých buniek, a tým môžu vedci získať nové poznatky o pôvode ochorení a princípoch života na molekulárnej úrovni. Hellov vynález posunul vpred výskum rakoviny a infekčných chorôb, čo je oblasť, ku ktorej on sám priamo prispel ako vedúci odboru mikroskopie s vysokým rozlíšením v nemeckom Výskumnom onkologickom centre v Heidelbergu. Niet divu, že sa STED rýchlo osvedčil ako dôležitý nástroj pri každodennom klinickom výskume.

Stefan Hell

Stefan Hell – ocenený vynálezca

 

Zdroj:  http://www.upv.sk/?aktuality&clanok=byvali-finalisti-ceny-europsky-vynalezca-shuji-nakamura-a-stefan-hell-ziskali-nobelovu-cenu

(IM)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK