Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

08. 07. 2014

Mgr. Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Patent policy: legal-economic effects in a national and international framework

Patent policy: legal-economic effects in a national and international framework
Weiss, Pia. – Abingdon: Routledge - Taylor & Francis Group, 2010. 235 s.

Patentová politika: právno-ekonomické účinky v národnom a medzinárodnom rámci Publikácia prináša prehľad histórie patentových systémov a uvádza hlavné komponenty moderných patentových systémov

Technological innovation and public policy

Technological innovation and public policy
Hiroaki, Miyoshi; Kii, Masanobu – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 205 s.

Technologické inovácie a verejná politika
Cieľom tejto publikácie je prezentovať ako možno čo najlepšie využívať inovačné technológie v oblasti automobilového priemyslu a zároveň zabezpečiť hospodársku prosperitu spoločnosti.

Refusals to license intellectual property

Refusals to license intellectual property
Eagles, Ian; Lohgdin, Louse. – Oxford, OX: Hart Publishing, 2011. 270 s.

Dôvody zamietnutia udeliť licenciu na duševné vlastníctvo
Publikácia prináša informácie o  prípadoch, kedy môže nastať možnosť zamietnutia udeliť licenciu na duševné vlastníctvo.


 

Service innovation

Service innovation
Bettencourt, Lance A. – New York: McGraw-Hill, 2010. 255 s.

Inovácie v službách
Hnacím motorom inovácií v oblasti služieb sú stále nové požiadavky zákazníkov. Publikácia informuje o postupoch v procese inovácie služieb - vývoj inovačnej stratégie, definícia pojmu inovačnej služby, atď.

Research methods for science

Research methods for science
Marder, Michae l P. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 227 s.

Výskumné metódy pre vedu
Publikácia je určená hlavne pre doktorandov a prináša odpovede na otázky súvisiace s výskumnými metódami – zber údajov, vývoj modelov, ich interpretácia, atď.


 

Research methods in information

Research methods in information
Pickard, Alison Jane – London: Faced Publishing, 2013. 361 s.

Výskumné metódy v informáciách
Publikácia prináša praktické cvičenia a skúsenosti, ktoré vychádzajú z praxe študentov pri písaní ich dizertačných prác a zameriavajú sa na prácu s informáciami pri výskume.


 

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. Kompletný zoznam publikácií nájdete na stránke NPTT http://nptt.cvtisr.sk/sk/informacne-zdroje/odborna-literatura/knihy-o-transfere-technologii.html?page_id=812.
Publikácie sú k dispozícii na prezenčné štúdium v študovni špeciálnej literatúry CVTI SR na 4. poschodí.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, technológia

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK