Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Unikátny výskum TOBI. Vďaka peniazom z EÚ prepojí mozog človeka s počítačom

07. 10. 2014

Logo Európskej únie

18. 8. 2014; Európske noviny.sk; autor vik; Technológie

Každodenné pohyby, ktoré sú pre bežných ľudí úplne normálnymi činnosťami, nie sú také jednoduché pre zdravotne ťažko postihnutých. Aj napriek tomu, že majú vôľu a potenciál, aby tak urobili. Šancu na zlepšenie kvality života im však ponúkajú vedci z TOBI.

TOBI je veľký európsky projekt, ktorý pracuje na rozvíjaní a prepájaní mozgových interakcií s počítačom. Ten umožní postihnutým pohyb, ktorý dovtedy nemohli vykonať. Cieľom je získať kontrolu nad ochrnutými končatinami. Tento projekt už vyskúšali dvaja ťažko postihnutí pacienti. Vyjadrili sa, že TOBI im pomohol utvrdiť sa v myšlienke, že sú pre spoločnosť potrební.

Podstatou TOBI projektu sú tri typy mozgovo-počítačovej interakcie. Mozgové impulzy spracuje počítač, ktorý umožní komunikáciu, ale aj niektoré pohybové činnosti. Prvý typ interakcie funguje na základe mozgových signálov, ktoré sa k počítaču dostanú cez elektródy pripojené k pacientovej hlave. Jednoduché premýšľanie počítač spracuje a umožní tým napríklad písať e-maily alebo surfovať na internete.

Druhá interakcia pomocou mozgových signálov ovláda malého robota s audio a video funkciami. Ten by mohol umožniť napríklad komunikáciu s príbuznými alebo ,,virtuálnu“ prechádzku okolo nemocnice. Tretí typ interakcie umožňuje pohnúť končatinou len na základe myšlienky pacienta na pohyb. Umožňuje to počítačový software určený k detekcii pacientovho zámeru pohnúť končatinou.

Projektu TOBI sa zúčastnilo celkovo 13 partnerov z Rakúska, Nemecka, Talianska, Švajčiarska a Veľkej Británie. Projekt skončil v minulom roku a detaily sa stále dolaďujú. Všetky podobné projekty vrátane tohto poskytujú nádej na lepšiu budúcnosť pre zdravotne ťažko postihnutých pacientov.

Zdroj:

http://www.europskenoviny.sk/2014/08/18/unikatny-vyskum-tobi-vdaka-peniazom-z-eu-prepoji-mozog-cloveka-s-pocitacom/

(MB)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK