Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Úloha dizajnu v európskej inovačnej politike

15. 10. 2014

Logo Európskej komisieSpracovala Mgr. Mária Izakovičová

Dizajn pre rast a prosperitu

V Európe existuje všeobecná politická dohoda o potrebe podporovať všetky formy inovácií v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti, prosperity a blahobytu.

Stále častejšie sa uznáva, že dizajn predstavuje kľúčovú disciplínu a činnosť zameranú na uvádzanie nápadov na trh a ich premenu na atraktívne produkty a služby ústretové k užívateľom. Aj keď dizajn sa ešte stále častejšie spája len s estetikou, možnosti využitia dizajnu sú oveľa širšie. Systematickejšie využívanie dizajnu ako nástroja pre trhovo riadené inovácie zamerané na užívateľa vo všetkých odvetviach hospodárstva, doplnkové k výskumu a vývoju, by zvýšili konkurencieschopnosť Európy.

Z analýz prínosu dizajnu vyplýva, že podniky, ktoré strategicky investujú do dizajnu bývajú ziskovejšie a rastú rýchlejšie.

Dizajn poskytuje rad metodík, nástrojov a techník, ktoré možno použiť v rôznych fázach inovačného procesu na zvýšenie hodnoty nových produktov a služieb. Ak sa dizajnové myslenie zamerané na užívateľa uplatňuje na služby, systémy a organizácie, predstavuje hnaciu silu inovácií obchodného modelu, organizačných inovácií a ďalších foriem netechnologických inovácií.

Tieto metodiky môžu tiež pomôcť pri riešení zložitých a systémových problémov, napríklad pri prepracovávaní dizajnu verejných služieb a strategických rozhodovacích procesov.

Kvality európskeho dizajnu pochádzajú z rôznych kultúr a prispievajú vo svete globalizácie k jeho jedinečnosti a konkurencieschopnosti. S viac než 400 000 odborne vyškolenými dizajnérmi má Európa medzinárodne uznávané schopnosti a zaujíma vedúce postavenie v oblasti dizajnu. V pracovnom dokumente útvarov Európskej komisie nazvanom „Dizajn ako hnacia sila inovácie zameranej na užívateľa“,  sa konštatovalo, že dizajn má potenciál stať sa neoddeliteľnou súčasťou európskej inovačnej politiky. Aspekty inovácií zameraných na užívateľa a netechnologické aspekty inovácií stále však nie sú v Európe dostatočne integrované do politiky a podpory pre inovácie.

Zdroj:

AKČNÝ PLÁN PRE UPLATŇOVANIE DIZAJNU AKO HNACEJ SILY INOVÁCIÍ – Pracovný dokument útvarov Európskej komisie

Oficiálna verzia: Implementing an Action Plan for Design-Driven Innovation

 

Viac informácií a foto:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm


Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK